Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Wed 17.6.2020
10:00 - 14:00

Description

Opintojakson koulutuksesta vastaa historian kandiohjelma. Opintojakso kuuluu historian aineopintojen opintokokonaisuuteen.

Opintojakso on pakollinen historian kandiohjelmaa suorittaville opiskelijoille. Opintojakson voi suorittaa myös muun koulutusohjelman opiskelija, joka on saanut oikeuden historian opintojen suorittamiseen valinnaisina opintoina.

HISK-100 Historian perusopinnot.

Tämän opintojakson lisäksi historian kandiohjelman opiskelijan tulee aineopinnoissa suorittaa muut menetelmäopinnot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kehittynyt valmius harjoittaa historiantutkimusta hänen valitsemallaan erityisalalla. Opiskelija voi kehittää metodisia valmiuksiaan joko historian kandiohjelman tai muiden lähitieteenalojen järjestämillä kursseilla, kuten esimerkiksi kulttuurintutkimuksen tai filosofian kandiohjelman järjestämillä kursseilla.

Opintojakso suositetaan suoritettavaksi toisena tai kolmantena opintovuonna.

Opintojaksosta järjestetään vuosittain luento-opetusta.

Opiskelija voi suorittaa opintojakson osallistumalla historian kandiohjelman tai muiden kandiohjelmien järjestämään metodiopetukseen. Historian kandiohjelman järjestämistä kursseista opintojakson suoritukseksi käy esimerkiksi vanhojen käsialojen kurssi.

Luentokursseilla ilmoitetaan tarvittaessa erikseen suoritettava kirjallisuus.

Mikäli opintojakso suoritetaan esseenä tai kirjatenttinä, kirjallisuudesta on sovittava erikseen opintojakson vastuuhenkilön kanssa.

Opintojaksolla käytetään opiskelumenetelmiä, jotka edesauttavat historian luonteen ymmärtämistä tieteenalana. Luento-opetuksen lisäksi kiinnitetään erityisesti huomiota kirjallisen ilmaisun kehittämiseen ja vuorovaikutteiseen kommunikointiin opiskelijoiden kanssa.

Opiskelijoiden suoritusta arvioidaan asteikolla 0-5.

Salitiedot vain suomenkielen tasokokeelle klo 10-12.

Opiskelijat suorittavat opintojakson joko osallistumalla luento-opetukseen, tenttimällä tai kirjoittamalla esseen.

Tentin kuulustelija on suomeksi yliopistonlehtori Tuomas Tepora ja ruotsiksi yliopistonlehtori Henrika Tandefelt.