Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

AJANTASAISET TIEDOT MOODLESSA

Digitaalisten lähteiden kurssin aikataulu ja aiheet tarkentuvat kurssin alussa, katso oikeat tapaamispaikat ym. moodlesta!

Enrol
1.10.2019 at 09:00 - 29.10.2019 at 23:59
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 29.10.2019
10:15 - 11:45
Thu 31.10.2019
10:15 - 11:45
Tue 5.11.2019
10:15 - 11:45
Thu 7.11.2019
10:15 - 11:45
Tue 12.11.2019
10:15 - 11:45
Thu 14.11.2019
10:15 - 11:45
Tue 19.11.2019
10:15 - 11:45
Thu 21.11.2019
10:15 - 11:45
Tue 26.11.2019
10:15 - 11:45
Thu 28.11.2019
10:15 - 11:45
Tue 3.12.2019
10:15 - 11:45
Thu 5.12.2019
10:15 - 11:45
Tue 10.12.2019
10:15 - 11:45
Thu 12.12.2019
10:15 - 11:45

Description

Opintojakson koulutuksesta vastaa historian maisteriohjelma. Opintojakso kuuluu historian syventävien opintojen opintokokonaisuuteen.

Opintojakso on pakollinen historian maisteriohjelmaa suorittaville opiskelijoille. Muun koulutusohjelman opiskelija ei voi suorittaa opintojaksoa.

HISK-100 Historia, perusopinnot ja HISK-200 Historia, aineopinnot.

Tämän opintojakson lisäksi historian maisteriohjelman opiskelijan tulee suorittaa muut syventävien opintojen opintojaksot.

Opintojakso tarjoaa valmiudet historiantutkimuksen metodologisten ongelmien pohdintaan. Jakson suoritettuaan opiskelijalla on valmius soveltaa erilaisia metodologisia lähestymistapoja pro-gradu tutkielmansa laatimisisessa, arvioida historiantutkimusta metodologisesta näkökulmasta sekä käyttää tutkimuksellista otetta muissa työtehtävissä.

Opintojakso suositetaan suoritettavaksi maisteriopintojen ensimmäisenä vuonna.

Opintojaksosta järjestetään opetusta vähintään kerran lukuvuodessa.

Opintojaksossa perehdytään erilaisiin historiantutkimuksen metodologisiin kysymyksiin ja painotetaan historiankirjoituksen käsitteellistä luonnetta. Opiskelija voi oman suuntautumisensa perusteella valita tutkielmansa kirjoittamisen kannalta keskeisten metodien opiskelun. Mahdollisia aiheita ovat esimerkiksi aatehistoriallisen tutkimuksen menetelmät, taloushistorialliset analyysit tai digitaalisen humanismin tuottamat lähestymistavat historiallisen aineiston käsittelyssä.

Luentokursseilla ilmoitetaan tarvittaessa erikseen suoritettava kirjallisuus.

Mikäli opintojakso suoritetaan esseenä, kirjallisuudesta on sovittava erikseen opintojakson vastuuhenkilön kanssa.

Mikäli opintojakso suoritetaan kirjatenttinä, on kirjallisuus seuraava:

  • Donnelly, Mark & Norton, Claire: Doing History (Routledge 2011)
  • sekä kaksi seuraavista
    • Burke, Peter: Eyewitnesing. The Uses of Images as Historical Evidence (Cornell 2001)
    • Rublack, Ulinka (ed.): A Concise Companion to History. (Oxford University Press 2012)
    • Gunn, Simon & Faire, Lucy (eds.): Research Methods for History (Edinburgh University Press 2012)

Opintojaksolla käytetään opiskelumenetelmiä, jotka edesauttavat historian luonteen ymmärtämistä tieteenalana. Luento-opetuksen lisäksi kiinnitetään erityisesti huomiota vuorovaikutteiseen kommunikointiin opiskelijoiden kanssa.

Opiskelijoiden suoritusta arvioidaan asteikolla 0-5.

Opiskelijat suorittavat opintojakson joko osallistumalla luento-opetukseen, tenttimällä tai kirjoittamalla esseen.

Opintojaksosta vastaa suomeksi professori Heikki Mikkeli ja ruotsiksi professori Henrik Meinander.