Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.12.2019 at 09:00 - 14.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 14.1.2020
12:15 - 13:45
Thu 16.1.2020
12:15 - 13:45
Tue 21.1.2020
12:15 - 13:45
Thu 23.1.2020
12:15 - 13:45
Tue 28.1.2020
12:15 - 13:45
Thu 30.1.2020
12:15 - 13:45
Tue 4.2.2020
12:15 - 13:45
Thu 6.2.2020
12:15 - 13:45
Tue 11.2.2020
12:15 - 13:45
Thu 13.2.2020
12:15 - 13:45
Tue 18.2.2020
12:15 - 13:45
Thu 20.2.2020
12:15 - 13:45
Tue 25.2.2020
12:15 - 13:45
Thu 27.2.2020
12:15 - 13:45

Description

Opintojakson koulutuksesta vastaa historian maisteriohjelma. Opintojakso kuuluu historian syventävien opintojen opintokokonaisuuteen.

Opintojakso on pakollinen historian maisteriohjelmaa suorittaville opiskelijoille. Muun koulutusohjelman opiskelija ei voi suorittaa opintojaksoa.

HISK-100 Historia, perusopinnot ja HISK-200 Historia, aineopinnot.

Tämän opintojakson lisäksi historian maisteriohjelman opiskelijan tulee suorittaa muut syventävien opintojen opintojaksot.

Opintojakson tavoite on syventää opiskelijan tietoja valitusta (tyypillisesti tutkielman) historian aihepiiristä.

Opintojakso suositetaan suoritettavaksi maisteriopintojen ensimmäisenä tai toisena vuonna.

Opintojaksossa tuodaan esiin historian eri tutkimussuuntia, ja annetaan välineitä ymmärtää, miten poliittiset, taloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja aatteelliset ilmiöt ovat muovanneet Suomen, Euroopan ja maailman historiaa antiikin ajalta nykypäivään.

Luentokursseilla ilmoitetaan tarvittaessa erikseen suoritettava kirjallisuus. Mikäli opintojakso suoritetaan esseenä tai kirjatenttinä, kirjallisuudesta on sovittava erikseen opintojakson vastuuhenkilön kanssa.

Opintojaksolla käytetään opiskelumenetelmiä, jotka edesauttavat historian luonteen ymmärtämistä tieteenalana. Luento-opetuksen lisäksi kiinnitetään erityisesti huomiota vuorovaikutteiseen kommunikointiin opiskelijoiden kanssa.

Opiskelijoiden suoritusta arvioidaan asteikolla 0-5.

The course is taught only in English.

Opiskelijat suorittavat opintojakson joko osallistumalla luento-opetukseen, tenttimällä tai kirjoittamalla esseen.

Opintojaksosta vastaavat suomeksi historian professorit erikoisalojensa mukaisesti, ruotsiksi professori Henrik Meinander.