Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.11.2019 at 08:00 - 2.12.2019 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Thu 12.12.2019
12:00 - 16:00

Description

Vähintään lukion biologian ja kemian hallinnasta on etua. Suositeltavia edeltäviä kursseja ovat biokemian sekä ihmisen anatomian ja fysiologian perusteet.

Ihmisen anatomian ja fysiologian opinnot antavat peruspohjan ihmisen elimistön toiminnan ymmärtämiselle. Ravitsemusfysiologian osaamista voi opintojakson Ravitsemusfysiologia jälkeen kehittää kurssilla Syventävä ravitsemusfysiologia (HNFB-113).

Opintojaksot Kansanravitsemus (HNFB-121, ent. RAV101), Ravitsemusfysiologia (HNFB-112, ent. RAV112) ja Elintarvikkeet ruokavalioissa (HNFB-122, ent. RAV131) tarjoavat perustiedot ravitsemustieteen keskeisistä osa-alueista.

Opintojakson käytyään opiskelija osaa:

 • selittää ravitsemusfysiologian keskeiset ilmiöt (ruoansulatus, imeytyminen, kuljetus, varastointi, aineenvaihdunta ja eritys, tarve ja ravitsemustila)
 • perusteet energia-aineenvaihdunnasta sekä energiaravintoaineiden vitamiinien ja kivennäisaineiden käsittelystä ja tehtävistä elimistössä
 • hahmottaa kuidun ja ravinnon sisältämien bioaktiivisten aineiden merkitystä elimistössä
 • hahmottaa joidenkin ajankohtaisten ilmiöiden taustoja

Kevätlukukausi, periodit III+IV

 • ravitsemusfysiologian kannalta keskeiset elimistön rakenteet ja fysiologiset ilmiöt sekä ravitsemusfysiologian peruskäsitteet
 • energiaravintoaineiden, vitamiinien ja kivennäisaineiden ruoansulatus, imeytyminen, kuljetus, varastointi, aineenvaihdunta ja eritys sekä tehtävät elimistössä
 • energia-aineenvaihdunnan perusteet
 • Aro, A., Mutanen, M., Uusitupa. M., toim. Ravitsemustiede. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim; 2012 (soveltuvin osin)
 • Voutilainen, E., Fogelholm, M., Mutanen, M. Ravitsemustaito. Sanoma Pro, Helsinki, 2015. ISBN: 978-952-63-1471-6 (soveltuvin osin)
 • Mahdollista muuta kirjallisuutta osoituksen mukaan.

Vaihtoehtoisesti esim.

 • Gibney MJ, Vorster H, Kok FJ, toim. Introduction to human nutrition. 2nd ed. Oxford: Blackwell Publishing, 2009 (soveltuvin osin) tai Mann J, Truswell AS. Essentials of Human Nutrition. 2nd ed. Oxford, Oxford University Press, 2002 (soveltuvin osin)

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, oppimistehtävät

Arvioidaan asteikolla 0–5. Arvosteluperusteet nähtävillä kurssin Moodle-alueella.

Opetuskieli suomi

Kurssilla käytetään Moodle-oppimisympäristöä.

Lähiopetus 40 h, itsenäinen opiskelu 94 h. Ei läsnäolopakkoa. Suoritus: mahdolliset oppimistehtävät ja moodle-tenttejä (verkkotenttejä) aiemmin ilmoitettuina tenttiaikoina (eli myös täsmällisesti vastaava kellonaika).

Riitta Freese

Korvaa opintojakson 882061 (RAV112) Ravitsemusfysiologian perusteet 5 op.