Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
16.8.2019 at 09:00 - 16.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 3.9.2019
12:15 - 13:45
Thu 5.9.2019
12:15 - 13:45
Tue 10.9.2019
12:15 - 13:45
Thu 12.9.2019
12:15 - 13:45
Tue 17.9.2019
12:15 - 13:45
Thu 19.9.2019
12:15 - 13:45
Tue 24.9.2019
12:15 - 13:45
Thu 26.9.2019
12:15 - 13:45
Tue 1.10.2019
12:15 - 13:45
Thu 3.10.2019
12:15 - 13:45
Tue 8.10.2019
12:15 - 13:45
Thu 10.10.2019
12:15 - 13:45
Tue 15.10.2019
12:15 - 13:45
Thu 17.10.2019
12:15 - 13:45
Wed 30.10.2019
10:15 - 11:45
Thu 31.10.2019
12:15 - 13:45
Wed 6.11.2019
10:15 - 11:45
Thu 7.11.2019
12:15 - 13:45
Wed 13.11.2019
10:15 - 11:45
Thu 14.11.2019
12:15 - 13:45
Wed 20.11.2019
10:15 - 11:45
Thu 21.11.2019
12:15 - 13:45
Wed 27.11.2019
10:15 - 11:45
Thu 28.11.2019
12:15 - 13:45
Wed 4.12.2019
10:15 - 11:45
Thu 5.12.2019
12:15 - 13:45
Wed 11.12.2019
10:15 - 11:45
Thu 12.12.2019
12:15 - 13:45

Description

Ei ehdottomia esitietovaatimuksia.

Opintojaksot Kansanravitsemus (HNFB-121, ent. RAV101), Ravitsemusfysiologia (HNFB-112, ent. RAV112) ja Elintarvikkeet ruokavalioissa (HNFB-122, ent. RAV131) tarjoavat perustiedot ravitsemustieteen keskeisistä osa-alueista. Kansanravitsemuksen opintojakso antaa pohjaa erityisesti niille Ihmisen ravitsemus ja ruokakäyttäytyminen - maisteriohjelman opintojaksoille, joissa pureudutaan ravinnon ja terveyden välisiin yhteyksiin ja terveyden edistämiseen yhteiskunnassa.

Opintojakson käytyään opiskelija osaa:

- kuvata ravitsemustieteen ja ruoankäytön historiaa

- hahmottaa yksilöiden ja yhteisöjen ruoankäyttöön vaikuttavia tekijöitä

- selittää suomalaisten ruoankäyttöä, ravinnonsaantia ja ravitsemushaasteita elämänvaiheittain

- eri ikäryhmien ja urheilijoiden ravitsemussuositukset ja niiden perusteet

- kuvata yleisesti ravinnon merkityksen terveydelle elämän eri vaiheissa

Syyslukukausi, periodit I-II

- ravitsemustieteen historia

- ruoankäytön historia

- ruoankäyttöön vaikuttavat tekijät

- ravitsemussuositukset

- elämänvaiheravitsemus: ruoankäyttö, ravinnonsaanti ja ravintoon liittyvät sairaudet

- urheilu ja ravitsemus

- Voutilainen, E., Fogelholm, M., Mutanen, M. Ravitsemustaito. Sanoma Pro, Helsinki, 2015. ISBN: 978-952-63-1471-6

- Aro, A., Mutanen, M., Uusitupa. M., toim. Ravitsemustiede. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim; 2012 (soveltuvin osin)

- Langley-Evans S. Nutrition a lifespan approach. Oxford: Wiley-Blackwell, 2009 (soveltuvin osin)

- Muuta kirjallisuutta osoituksen mukaan.

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, oppimistehtävät.

Arvioidaan asteikolla 0–5 nettitentin ja loppukuulustelun yhteisarviona. Arvosteluperusteet nähtävillä kurssin Moodle-alueella.

Opetuskieli suomi.

Kurssilla käytetään Moodle-oppimisympäristöä.

Lähiopetus 56 h, itsenäinen opiskelu 78 h. Ei läsnäolopakkoa.

Suoritus: mahdolliset oppimistehtävät, esitentti verkossa (Moodle) ja kirjallinen loppukuulustelu.

Mikael Fogelholm ja Maijaliisa Erkkola

Korvaa opintojakson 882059 (RAV101) Kansanravitsemus 5 op.