Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.12.2019 at 09:00 - 13.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 13.1.2020
14:15 - 15:45
Mon 3.2.2020
14:15 - 15:45
Mon 17.2.2020
14:15 - 15:45
Mon 24.2.2020
14:15 - 15:45
Mon 9.3.2020
14:15 - 15:45
Mon 23.3.2020
14:15 - 15:45
Mon 20.4.2020
14:15 - 15:45

Description

Kansanravitsemus (HNFB-121), Ravitsemusfysiologian perusteet (HNFB-112) tai vastaavat tiedot, Elintarvikkeet ruokavalioissa (HNFB-122)

Elintarvikkeiden prosessointi ja ravitsemus (HNFB-124, ent. RAV132) –opintojakso syventää osaamista. Opintojaksot Kansanravitsemus (HNFB-121, ent. RAV101), Ravitsemusfysiologia (HNFB-112, ent. RAV112) ja Elintarvikkeet ruokavalioissa (HNFB-122, ent. RAV131) tarjoavat perustiedot ravitsemustieteen keskeisistä osa-alueista.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ­ tuntee ravitsemushoitoa vaativat sairaudet ja ravitsemushoidon perusteet sekä osaa suunnitella ruokavaliota ravitsemushoitoa vaativissa sairauksissa.

Kevätlukukausi, III + IV periodit

  • Ravitsemushoitoa vaativat sairaudet ja ravintoanamneesi
  • Ravitsemushoidon perusteet ja erityisruokavalion suunnittelu (ruoansulatuskanavan sairaudet, diabetes, sydän- ja verisuonitaudit, munuaissairaudet, kihti, reumataudit, ruoka-allergiat)
  • Tutustuminen erityiselintarvikkeisiin ja erityisruokavalion vaatimaan tuotekehitystyöhön

Osoituksen mukaan

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen. Harjoitustöiden esittely ja työselosteiden laatiminen sovitussa aikataulussa.

Arvioidaan asteikolla 1-5. Arvosana perustuu harjoitustöihin ja tenttiin. Arvosteluperusteet nähtävillä kurssin Moodle-alueella.

Opetuskieli suomi.

Kurssilla käytetään Moodle-oppimisympäristöä.

Lähiopetus, suoritusmuodot: luentotiivistelmät, esitelmät, työselostukset, tentti