Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.10.2019 at 09:00 - 1.11.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 7.11.2019
09:15 - 12:45
Fri 8.11.2019
09:15 - 12:45
Fri 13.12.2019
09:15 - 11:45

Description

Käytyään kurssin tohtoriopiskelija

- osaa sanoittaa omaa osaamistaan ja kiteyttää ja viestiä siitä yliopiston ulkopuolelle

- tunnistaa tutkitun tiedon yhteiskunnallisen roolin

- osaa muokata tutkimukseen pohjaavan tietonsa sellaiseen muotoon, että se on käytettävissä ei-akateemisessa maailmassa

- osaa löytää kanavia viedä tutkittu tieto yhteiskuntaan

Kurssimme tavoitteena on vahvistaa tiedekunnan tohtoriopiskelijoiden työelämätaitoja ja -kontakteja sekä oman asiantuntijuuden tunnistamista ja kartuttamista fokuksen ollessa akateemisen asiantuntemuksen muokkaamisessa yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Kurssin ytimessä on se, miten yhteiskunnallinen vaikuttavuus tapahtuu: Miten tutkijoiden tuottama tutkimukseen perustuva asiantuntemus siirretään yhteiskuntaan?

Kurssille on ennakkotehtävä, jonka tekeminen on edellytys kurssille pääsyyn:

Kuka on tiedeidolisi? https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/100347/lomake.html

Suositeltu kirjallisuus

Petro Poutanen & Salla-Maaria Laaksonen: Faktat nettiin! Gaudeamus, 2019. (e-kirja)

Kurssilla ei ole pakollista kirjallisuutta. Lukusuosituksia annetaan kurssin alkaessa Moodlessa ja kontaktisessioissa.

Kurssin arviointiasteikko: hyväksytty/hylätty.

Opiskelijat saavat palautetta ryhmätöistä sekä vertaisiltaan että kurssin koordinaattoreilta.

Kurssiaikataulu

To 7.11. klo 9.15-12.45, Soc&kom, Sali 209 (Snellmaninkatu 12)

9.15- 9.45: Luento 1 Johdanto kurssiin, VTT Suvi Kansikas, VTT Timo Stewart

9.45-10.30: Luento 2 Akateemiset asiantuntijataidot, VTT Suvi Kansikas

10.30-11.30: Luento 2 Oman osaamisen sanoittaminen, FT Anna Haverinen

11.45-12.45: Luento 4 Tutkimustiedolla vaikuttaminen viestinnän keinoin, VTT Petro Poutanen

Pe 8.11. klo 9.15-12.45, Kielikeskus, sh 205 (Fabianinkatu 26, 1. krs)

9.15-10.15: Luento 5 Tutkittu tieto käyttöön, HM Risto Alatarvas (VN TEAS)

10.30-11.30: Luento 6 Tutkija & uudet yleisöt, VTT Miia Halme-Tuomisaari (Allegra Lab Helsinki,Tutkijakollegium HY)

11.45-12.45: Luento 7 Tutkimustulokset & päätöksenteko: VTT, dosentti Pilvi Torsti (TEM)

Pe 13.12. klo 9-12, Metsätalo, Sali 11

9.-15-11.45 Kurssin loppu, pienryhmien tulosten esittely, vertaispalaute, ohjaajien palaute

Kurssisuoritusten ohjeistus sekä tehtävien palautus tapahtuu Moodlessa.

1 Luennot

2 Ryhmätyö ja vertaispalaute

3 Kirjoitustehtävät (Ennakkotehtävä ja oman oppimisen analyysi

4 Asiantuntijahaastattelu

Kurssin vastuuopettajat

VTT, dosentti Suvi Kansikas ja VTT Timo Stewart