Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
29.5.2020 at 08:00 - 14.6.2020 at 23:59

Timetable

Enrol for the exam in WebOodi. Then book your exam time and place in Examinarium.

Description

Vastaava koulutusohjelma: Kemian kandiohjelma

Opintokokonaisuus: Kemian aineopinnot (KEK200)

Tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille: Kyllä

Orgaaninen kemia 1 KEK102

Biomolekyylit

  • tietää alkuaineiden esiintyvyydestä biologisissa systeemeissä ja ymmärtää biologisesti keskeisimpien alkuaineiden roolista biologisissa prosesseissa
  • tunnistaa keskeisimmät biomakromolekyylit ja niiden rakenneyksiköt
  • osaa nimetä biomolekyylejä ottaen huomioon niiden stereokemian ja osaa soveltaa sekä R/S- että D/L- nimeämistä biomolekyyleihin
  • tietää biomolekyylien kolmiuletteisen rakenteen perusperiaatteet
  • ymmärtää molekyylien välisten vuorovaikutusten merkityksen biologisten rakenteiden muodostumisessa

Biokemialliset prosessit

  • tietää kemialliset perusteet entsyymikatalyysistä, kuljetuksesta membraanien ylitse ja reseptorien toiminnasta viestien välityksessä
  • osaa soveltaa edellämainittuja käsitteitä ja orgaanisen kemian perusreaktio-oppia biokemiallisten prosessien, kuten metabolian käsittelyyn

Biokemiallinen ympäristö

  • osaa soveltaa liuos- ja vesikemiaa biologisiin systeemeihin
  • tietää biologisen systeemin asettamista rajoituksista kemiallisiin reaktioihin

1. opiskeluvuoden keväällä.

Opintojakson järjestämisa jankohta: periodi IV

Biologinen kemia –kurssi elää kemian ja biokemian rajapinnalla painottaen biologisten systeemien toiminnan ymmärtämistä kemian termein. Kurssilla käsitellään keskeisiä biomolekyylejä, kuten sokereita, aminohappoja ja nukleiinihappoja, ja näistä muodostuvia biomakromolekyylejä, molekyylien välisiä vuorovaikutuksia biologisten rakenteiden muodostumisessa sekä alkuaineiden esiintyvyyttä ja merkitystä biologisissa systeemeissä. Biokemiallisista prosesseista käsitellään entsyymikatalyysin keskeiset perusteet ja tutustutaan viestintään ja kuljetukseen solukalvojen lävitse. Kurssin tarkoituksena on antaa kemisteille ja kemian opettajille soveltuva esitys biomolekyyleistä ja biokemiallisista ilmiöistä sekä toisaalta tarjota mahdollisuus enemmän biologisesti asiota tarkasteleville nähdä biologisten systeemien toiminnan kemiallinen luonne.

John McMurry, Organic Chemistry 9. p. luvut 25-29, (Thomson Learning Inc.), täydennettynä luentomateriaalilla.

Käytännössä aiemmat painokset 6-8 ovat sisällöltään vastaavia.

Luentojen yhteydessä tehtävät harjoitukset

Kirjallinen kuulustelu, normaali arvosteluasteikko 0-5

Luennot ja luentojen yhteydessä tehtävät harjoitukset