Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.8.2019 at 09:00 - 2.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 2.9.2019
09:15 - 12:00
Thu 5.9.2019
09:15 - 12:00
Mon 9.9.2019
09:15 - 12:00
Thu 12.9.2019
09:15 - 12:00
Mon 16.9.2019
09:15 - 12:00
Thu 19.9.2019
09:15 - 12:00
Mon 23.9.2019
09:15 - 12:00
Thu 26.9.2019
09:15 - 12:00
Mon 30.9.2019
09:15 - 12:00
Thu 3.10.2019
09:15 - 12:00
Mon 7.10.2019
09:15 - 12:00
Thu 10.10.2019
09:15 - 12:00
Mon 14.10.2019
09:15 - 12:00
Thu 17.10.2019
09:15 - 12:00

Description

Obligatorisk för kandidatstuderande i kemi och för MFK-lärarstuderande med inriktningen kemi. Valfri för övriga studieprograms studerande.

Kursen är på kandidatnivå, kursen 55834 Atomer, molekyler och växelverkningar (5 sp) är en bra utgångspunkt

Det är bra att ha avlagt kursen matematik för kemister eller motsvarande kurs. 55084 Matematiikkaa kemisteille (5 sp)

Kursens centrala syfte är att lära sig grundbegreppen i kvantmekanik samt hur dessa kan användas inom kemisk bindningslära och spektroskopi.

Under andra studieåret.

Kursen arrangeras årligen i period I (2017-2018) eller period II (2018-2019)

  • Varför behövs kvantmekaniken?
  • Tolkningen av vågfunktionen.
  • De enklaste modellproblemen (partikel i låda, vibrationer, rotationer). Spin.
  • Väteatomen. Flerelektronatomer.
  • Molekylorbitaler och molekylernas elektronstruktur.
  • Symmetri och gruppteori.
  • Rotations- och vibrationsspektra.
  • Elektroniska övergångar.
  • Magnetisk resonansspektroskopi

Kursen baseras på valda delar av boken Physical Chemistry av Atkins, den aktuella upplaga är nummer 10

Föreläsningar och uppgifter

Bedömningen baserar sig på tentamen, hemuppgifter, workshopaktivitet och hemupplaga av tentamen

Föreläsningar, uppgifter och sluttentamen.