Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
2.8.2019 at 08:00 - 31.5.2020 at 23:59

Description

Kemian kandiohjelman opiskelijat.

DIGI-100A Opiskelijan digitaidot: orientaatio (Kumpula) 2op tai DIGI-400A Studentens digitalkompetens: orientering (Svenskspråkig) 2 sp.

Voi suorittaa koska tahansa, mutta suositellaan toisen tai kolmannen vuoden opiskelijoille.

Toimita kurssialueelta saatava todistus hyväksytystä suorituksesta yliopistonlehtori Jarkko Ihanukselle.

Totetutetaan verkkokurssina. Verkkokurssi löytyy osoitteesta: https://mooc.helsinki.fi/ nimellä "Tutkielman tekijän tiedonhankinta".