Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
22.10.2019 at 09:00 - 12.11.2019 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakso on vapaasti valittavissa kaikkien opintosuuntien ja koulutusohjelmien opiskelijoille, jotka suorittavat Keskiajan tutkimuksen erityiskysymyksiä -kokonaisuutta.

Opintojaksosta vastaa historian kandiohjelma.

Keskiajan tutkimuksen perusteet 15 op.

Muut Keskiajan tutkimuksen erityiskysymyksiä -opintokokonaisuuden opintojaksot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on ymmärrys kirjallisuudesta keskiajalla.

Opintojakson voi suorittaa missä tahansa opintojen vaiheessa.

Opintojakso on mahdollista suorittaa ainoastaan kirjatenttinä.

Luentokurssilla ilmoitettava sisältö.

Opiskelijoiden suoritusta arvioidaan asteikolla 0-5.

Opintojakso on mahdollista suorittaa ainoastaan kirjatenttinä.