Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Material

Diat pe 13.9.2019 KIK-415-kurssin avausluennosta
1) Marjo Vesalainen: Portfolio osana opintoja
2) Marjo Vesalainen: HowULearn kielten kandin opiskelijoille
3) Juha Eskelinen: KIK-415-kurssin suorittaminen kielten kandissa

Ohje liittymiseen kik-info-sähköpostilistalle
1) Avaa oma etunimi.sukunimi@helsinki.fi-sähköpostilaatikkosi
2) Lähetä tästä laatikosta viesti osoitteeseen majordomo@helsinki.fi
3) Jätä viestin subject/aihe-kenttä tyhjäksi ja kirjoita viestin tekstiksi subscribe kik-info
4) Lähetä viesti (spostiohjelma saattaa kysyä haluatko jättää subject-kentän tyhjäksi, vastaa kyllä.
5) Käy tarkistamassa helsinki.fi-postilaatikkosi mielellään joka päivä, vähintään kerran viikossa, koska tähän postilaatikkoon tulevat viestit kielten kandiohjelmasta, harjoittelupaikoista, apurahoista ja muusta hyödyllisestä

Description

Kielten kandiohjelma. Koulutusohjelman yhteiset opinnot, työelämä ja asiantuntijuus.

Pakollinen. Ei tarjolla muiden ohjelmien opiskelijoille.

Ei edeltäviä opintoja tai osaamista.

Ei suositeltavia valinnaisia opintoja.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata ja arvioida osaamistaan, taitojaan ja tietojaan suhteessa yleisiin akateemisten valmiuksiin sekä oman tieteenalansa ja tutkintonsa vaatimuksiin. Opiskelija osaa tehdä omaa osaamistaan näkyväksi esimerkiksi CV:n, työhakemuksen tai vastaavan dokumentin laatimisen yhteydessä. Opiskelija on muodostanut itselleen kuvan siitä, millaisia etenemispolkuja hänellä on opinnoissaan tai työurallaan kanditutkinnon jälkeen ja on valinnut jonkin näistä etenemispoluista sekä suunnitellut etenemisensä opinto- tai urasuunnitelman muodossa. Opiskelija tuntee oman tieteenalansa työtilannetta, häntä kiinnostavien ammattien ja työnkuvien niihin hakeutuvalle asettamia vaatimuksia ja kykenee tekemään valintoja, jotka ohjaavat hänen ammatti-identiteettinsä ja osaamisensa kehittymistä hänen valitsemaansa suuntaan.

Opintojakson suoritus käynnistyy yliopisto-opiskeluun orientoivien opintojen päätyttyä. Opintojakson suoritus jatkuu läpi koko kandiohjelman.

Katso opintojakson tarkemmat tiedot kurssisivulta (ks. linkki alla).

See the course page for further information (link below).

Kurssi arvostellaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Ilmoittaudu oman opintosuuntasi mukaiseen ryhmään.

Opintojakso koostuu lukuvuosittain tai tiheämmin koko kanditutkinnon ajan järjestettävistä yksilö- ja/tai pienryhmätapaamisista kurssilaisten ja kurssin opettajan kanssa, ja opiskelijan itsenäisesti tekemästä portfoliotyöskentelystä, jota kurssin opettaja ohjaa.