Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.10.2019 at 09:00 - 6.11.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 30.10.2019
16:15 - 17:45
Thu 31.10.2019
16:15 - 17:45
Wed 6.11.2019
16:15 - 17:45
Thu 7.11.2019
16:15 - 17:45
Wed 13.11.2019
16:15 - 17:45
Thu 14.11.2019
16:15 - 17:45
Wed 20.11.2019
16:15 - 17:45
Thu 21.11.2019
16:15 - 17:45
Wed 27.11.2019
16:15 - 17:45
Thu 28.11.2019
16:15 - 17:45
Wed 4.12.2019
16:15 - 17:45
Thu 5.12.2019
16:15 - 17:45
Wed 11.12.2019
16:15 - 17:45
Thu 12.12.2019
16:15 - 17:45

Material

Lecture material

Tasks

1) Aasian kielten tutkija [30.10]

Tutustu jonkun suomalaisen/Suomessa olevan Aasian kielitieteilijän elämänkertaan (esim. Wikipedian, verkostosivun, uutiskolumnin tai kirjan kautta). Kirjoita ylös pari lausetta hänestä ja valmistaudu kertomaan lyhyesti kavereille lisää hänestä: Miksi hän on tunnettu/tärkeä henkilö? Mikä on hänen erikoisala/erikoiskieli? Mitä merkittävää hän on tehnyt Suomelle ja/tai maailmalle?

2.1) Minimipari [31.10]

Etsi valitsemastasi kielestä sanapareja (5 kpl), jotka erottuvat toisistaan vain yhdellä äänteellä. Kuvaile, millä akustisella ominaisuudella äänneparit erottuvat toisistaan. Kirjoita ne sanat ja selitykset ylös ja valmistaudu keskustelemaan niistä seuraavalla luennolla.

2.2) Kiinalaiset kielet [31.10]

Lue seuraavan artikkelin läpi keskittyen 2-3 sinua kiinnostavan siniittisen kielen historiaan:
Chappell, Hilary. 2001. Synchrony and diachrony of Sinitic languages: A brief history of Chinese dialects. In Hilary Chappell (ed.), Sinitic grammar: Synchronic and diachronic perspectives. Oxford: Oxford University Press. 3-28.
Kirjoita ylös muutamat mielestäsi tärkeimmät seikat, jotka ovat valitsemillesi siniittisille kielille ominaisia, ja valmistaudu keskustelemaan niistä seuraavalla luennolla.

3) Äännejärjestelmä [6.11]

Tutustu Euraasian kielten fonologian tietokantaan "The database of Eurasian phonological inventories" (linkki alla). Selaile 2-3 sinua kiinnostavan kielen äännejärjestelmää ja katso: löytyykö niistä äännejärjestelmistä mitään outoa/epätavallista/kiinnostavaa/käsittämätöntä? Valmistaudu keskustelemaan löydöstäsi seuraavalla luennolla.

4.1) "Altailaisten kielten" sijamuodot [7.11]

Etsi erilaiset sijamuodon päätteet taulukossa olevista kielistä käyttäen apuna esim. kunkin kielen kielioppia taikka Wikipedian sivuja. Minkälaisia yhtenäisyyksiä ja eroavaisuksia havaitset näiden kielten sijajärjestelmien välissä? Kirjoita ylös muutamat huomiot ja valmistaudu keskustelemaan seuraavalla luennolla.
Vinkki: yhdestä sijamuodosta saattaa olla jossakin kielessä useampia vaihtoehtoisia päätteitä, eikä kaikissa kielissä välttämättä käytetä kaikkia taulukossa olevia sijoja.

4.2) Japanilaisten kielten historia [7.11]

Tutustu seuraaviin japanilaisten kielten historiaa käsitteleviin artikkeleihin. Mitä uutta opit Japanin saaristosta ja sen kielistä? Kirjoita pari mietettä ylös ja valmistaudu keskustelemaan seuraavalla luennolla.

5) Korealaisten kielten historia ja sukulaisuussuhde japaniin [14.11]

Vaihtoehto 1
Lue seuraavan kirjan kappale korean kielen muodostumisesta: Lee & Ramsey. 2011. A history of the Korean language. Mitä uutta opit Korean niemimaan esihistoriasta ja sen kielistä? Kirjoita pari mietettä ylös ja valmistaudu keskustelemaan seuraavalla luennolla

Vaihtoehto 2
Tutustu seuraaviin tutkimuksiin: Vovin 2010, Whitman 2012, Unger 2013 ja Francis-Ratte 2016. Vertaile heidän ajatuksia ja kannanottoa korean ja japanin sukulaisuussuhteista, kirjoita mietteitäsi ylös, ja valmistaudu keskustelemaan seuraavalla luennolla.

6) Sanaluokat ja lauserakenteet [20.11]

Käännä seuraavista lauseista pääkieleksesi:
1) Minä olen suomalainen. – Minä olen Suomessa.
2) Minulla on kaksi isosiskoa.
3) Pidän nuudeleista.
4) Mies, joka asuu isossa talossa, on rikas.
Erittele lauseen jäsenet sanaluokkiin ja katso, mihin lauseen jäseniin pääverbi kohdistuu ja millä tavalla. Mieti, kuinka pääkielesi poikkeaa suomesta tai muista osaamistasi kielistä.

7) Turkkilaiset kirjoitusjärjestelmät ja Itä-Aasian kielialue [21.11]

Tehtävä 1
Lue artikkeli turkkilaisten kielten kirjoitusjärjestelmistä luennon kertauksena:
Róna-Tas, A. 1998. Turkic Writing Systems. In Lars Johanson & Éva Á. Csató (eds.), The Turkic Languages. London: Routledge. 126-137.

Tehtävä 2
Lue artikkeli Itä-Aasian alueen typologiasta:
Tranter, Nicolas. (2012). Introduction: Typology and area in Japan and Korea. In Nicolas Tranter (Ed.), The Languages of Japan and Korea. London: Routledge. 3-23.
Kirjoita ylös muutamat seikat (kielelliset ja/tai historialliset), jotka tekevät Japanin ja Korean erikoiseksi/kiinnostavaksi yhteinäiseksi kielialueeksi.

8) Kielitypologia [27.11]

Tutustu seuraaviin typologian tietokantoihin, löytyykö sinusta mitään kiinnostavaa.

9) Areaalikielitiede [28.11]

Vaihtoehto 1
Tutustu seuraavaan Koillis-Aasian kielialuetta käsittelevään artikkeliin:
Janhunen, Juha. 2015. Reconstructing the Language Map of Prehistorical Northeast Asia. Studia Orientalia Electronica 108. 281-304.
Kirjoita ylös pari asiaa, joita Koillis-Aasian kielten esihistoriasta, ja valmistaudu keskustelemaan seuraavalla luennolla.

Vaihtoehto 2
Tutustu seuraavaan Kaakkois-Aasian kielialuetta käsittelevään artikkeliin:
Enfield, Nick. 2005. Areal Linguistics and Mainland Southeast Asia. The Annual Review of Anthropology 34. 181-206.
Kiinnitä huomiota siihen, miten kielten välisiä samankaltaisuuksia voidaan tutkia, vertailla ja selittää. Kirjoita ylös pari asiaa, joita opit artikkelissa käytetystä tutkimusmetodista, ja valmistaudu keskustelemaan seuraavalla luennolla.

Description

Opintojaksosta vastaa Kielten kandiohjelma. Opintojakso on pakollinen kielten kandiohjelmassa perusopinnot suorittaville opiskelijoille, joiden opintosuuntana on jokin Itä-Aasian kieli (japani, kiina tai korea).

Ei vaadita edeltäviä opintoja, mutta suositellaan samanaikaista jonkin aasialaisen kielen opiskelua.

 • tiedät, mitä kieliä Aasiassa puhutaan
 • osaat luokitella Aasian kieliä eri periaatteilla
 • tunnet Aasian kielten historiaa ja nykytilannetta
 • osaat perustasolla analysoida kielten rakenteita

Ensimmäinen opiskeluvuosi. Opintojakso järjestetään yhden periodin aikana syys- tai kevätlukukaudella. Tarkemmat tiedot ilmoitetaan opetusohjelmassa (esim. puoli-intensiivinen toteutus).

 • 30.10.2019 — Johdanto​
 • 31.10.2019 — Siniittiset kielet + fonetiikan ja fonologian perusteet​
 • 6.11.2019 — (edellinen jatkuu)​
 • 7.11.2019 — Japanilaiset kielet + morfologian perusteet​
 • 13.11.2019 — (edellinen jatkuu)​
 • 14.11.2019 — Korealaiset kielet + syntaksin perusteet​
 • 20.11.2019 — (edellinen jatkuu)​
 • 21.11.2019 — Turkkilaiset kielet + historiallis-vertailevan kielitieteen perusteet​
 • 27.11.2019 — Mongolilaiset ja tunguusilaiset kielet + kielitypologian perusteet​ + semantiikan ja pragmatiikan perusteet​
 • 28.11.2019 — Indo-iranilaiset ja draavida-kielet + kieliopillistuminen
 • 4.12.2019 — Tokaari, tiibetiläis-burmalaiset ja hmong-mien-kielet + kielikontaktien perusteet + altailainen hypoteesi​
 • 5.12.2019 — Kaakkoisaasialaiset kielet + Aasian kielet globaalissa kontekstissa​
 • 11.12.2019 — Paleoaasialaiset kielet + kielipolitiikka ja kielivähemmistö​
 • 12.12.2019 — Tentti

Luennot, kotitehtävät ja tentti

Opettajan itse valmistamat luentomateriaalit ja tukevaa lukemistoa:

 • Anhava, Jaakko - Maailman kielet ja kielikunnat
 • Cliff, Goddard - The Languages of East and Southeast Asia : An Introduction
 • Krauss, Michael E. et al - The Vanishing Languages of the Pacific Rim
 • Ramsey Robert S. - The languages of China
 • Róna-Tas, András - An Introduction to Turkology
 • Shibatani, Masayoshi - The languages of Japan
 • Svantesson, Jan-Olof - Språk och skrift i Öst- och Sydöstasien
 • Tranter, Nicolas - The Languages of Japan and Korea
 • aktiivinen osallistuminen luennoille
 • kurssimonisteisiin ja oheiskirjallisuuteen perehtyminen

Yleinen asteikko 1-5

Ke 30.10.2019 16:15 - 17:45 Porthania, PIII, Yliopistonkatu 3
To 31.10.2019 16:15 - 17:45 Kielikeskus, V5 h144, Vuorikatu 5
Ke 6.11.2019 16:15 - 17:45 Porthania, PIII, Yliopistonkatu 3
To 7.11.2019 16:00 - 17:30 Porthania, PIII, Yliopistonkatu 3
Ke 13.11.2019 16:15 - 17:45 Porthania, PIII, Yliopistonkatu 3
To 14.11.2019 16:15 - 17:45 Porthania, P674, Yliopistonkatu 3
Ke 20.11.2019 16:15 - 17:45 Porthania, Suomen Laki -sali (1. krs), Yliopistonkatu 3
To 21.11.2019 16:15 - 17:45 Porthania, P674, Yliopistonkatu 3
Ke 27.11.2019 16:15 - 17:45 Porthania, P674, Yliopistonkatu 3
To 28.11.2019 16:15 - 17:45 Porthania, P674, Yliopistonkatu 3
Ke 4.12.2019 16:15 - 17:45 Porthania, P674, Yliopistonkatu 3
To 5.12.2019 16:15 - 17:45 Porthania, P674, Yliopistonkatu 3
Ke 11.12.2019 16:15 - 17:45 Porthania, P674, Yliopistonkatu 3
To 12.12.2019 16:15 - 17:45 Porthania, PIII, Yliopistonkatu 3

Luentokurssi, jonka lopussa on tentti.