Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.10.2019 at 09:00 - 22.10.2019 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakso kuuluu Kielitietous ja kulttuurinen ja sosiaalinen konteksti -valintaryhmään ja siitä vastaa Kielten, Kulttuurien tutkimuksen tai Taiteiden tutkimuksen kandiohjelma. Opintojaksojen Japanin kielitietous (5 op, pakollinen japanin opiskelijoille) ja Aasian kielitietous (5 op, pakollinen japanin, kiinan ja korean opiskelijoille) lisäksi opiskelija valitsee tästä valintaryhmästä yhden 5 opintopisteen laajuisen opintojakson. Myös ulkomailla suoritettuja tai muita soveltuvia korkeakouluopintoja voidaan hyväksyä kulttuuriopinnoiksi.

Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman Aasian opinnot.

Opiskelija on perehtynyt kohdealueen ja/tai muihin Aasian alueen kulttuureihin, taiteisiin, yhteiskuntiin, historiaan, uskontoihin, aluetuntemukseen tai politiikkaan. Tarkemmat tavoitteet ilmoitetaan opintojaksosta vastaavan koulutusohjelman tiedoissa tai ajankohtaisessa opetusohjelmassa.

Ensimmäinen opiskeluvuosi. Opintojakso järjestetään kevät- tai syyslukukaudella.

Katsaus kohdealueen ja/tai muihin Aasian alueen kulttuureihin, taiteisiin, yhteiskuntiin, historiaan, uskontoihin, aluetuntemukseen tai politiikkaan. Tarkempi kuvaus ilmoitetaan opintojaksosta vastaavan koulutusohjelman tiedoissa tai ajankohtaisessa opetusohjelmassa.

Ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Ilmoitetaan opintojaksosta vastaavan koulutusohjelman tiedoissa tai opetusohjelmassa.

Ilmoitetaan opintojaksosta vastaavan koulutusohjelman tiedoissa tai opetusohjelmassa.

Opintojakso toteutetaan ensisijaisesti lähiopetuksena. Mikäli opetusta ei ole tarjolla, voi opintojakson suorittaa myös kirjatenttinä, esseenä tai muulla vastaavan opettajan kanssa sovittavalla tavalla.

Pääkielen yliopistonlehtori (kurssin opettaja vaihtelee).