Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
11.2.2020 at 09:00 - 9.3.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 9.3.2020
12:15 - 13:45
Thu 12.3.2020
10:15 - 11:45
Mon 16.3.2020
12:15 - 13:45
Thu 19.3.2020
10:15 - 11:45
Mon 23.3.2020
12:15 - 13:45
Thu 26.3.2020
10:15 - 11:45
Mon 30.3.2020
12:15 - 13:45
Thu 2.4.2020
10:15 - 11:45
Mon 6.4.2020
12:15 - 13:45
Thu 16.4.2020
10:15 - 11:45
Mon 20.4.2020
12:15 - 13:45
Thu 23.4.2020
10:15 - 11:45
Mon 27.4.2020
12:15 - 13:45
Thu 30.4.2020
10:15 - 11:45

Description

Kielten kandiohjelma vastaa opintojaksosta; se kuuluu Antiikin kreikan perusopintojen opintokokonaisuuteen ja on pakollinen kaikille Antiikin kreikkaa opiskeleville, jotka eivät ole suorittaneet aiempia opintoja Antiikin kreikasta. Opintojakso on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Antiikin kreikan alkeiskurssin suorittamista edellytetään; lisäksi edellytetään Antiikin kreikan jatkokurssilla olemista neljänteen periodiin asti, siis samanaikaisesti kuin tämä kurssi järjestetään.

Suositellaan yleisen kielitieteen peruskurssia.

Opintojakson suorittanut osaa käyttää kriittisesti sanakirjoja, kielioppeja ja sähköisiä apuneuvoja antiikin kreikan tulkitsemiseen sekä tunnistaa kreikan kielen jälkivaikutuksen Euroopassa ja sen kielissä.

Opintojakson suositeltu suoritusajankohta on perusopintojen ensimmäisen kevään lopulla, Antiikin kreikan jatkokurssin loppuvaiheessa, IV periodissa.

Kurssi suoritetaan runsain ja monipuolisin harjoituksin. Aluksi harjoitellaan käytännöllisesti erilaisten sanakirjojen ja kielioppien käyttöä kreikankielisten tekstinäytteiden tulkitsemisessa. Tämän jälkeen pidetään suullisia harjoituksia kreikan kielen jälkivaikutuksesta Euroopassa ja sen kielissä ns. sivistyssanojen ja eri oppialojen sanojen kautta. Lopuksi esitellään näytteitä bysanttilaisesta kreikasta ja humanistikreikasta.

Opintojaksolla käytetään seuraavia kirjoja: Liddell & Scottin kreikka-englanti-sanakirjat ja erilaajuiset antiikin kreikan peruskieliopit, esim. W. Pakarinen, Kreikan kielioppi, A. Kaegi, Kurzgefasste griechische Schulgrammatik (on myös engl.), E. Bornemann & E. Risch, Griechische Grammatik sekä J. Blomqvist & P. O. Jastrup, Grekisk - græsk grammatik sekä kieliperintöä valaisevia kirjoja, esim. E. Vilborg, Rena grekiskan: klassiskt språk i modern tid, E. Gerö, Grekiska: språket, kulturen, myterna ss. 1-119 sekä B. Kytzler et alii, Unser tägliches Griechisch. Lexikon des (alt)griechischen Spracherbes.

Opintojakson aikana opiskelija seuraa opetusta, tekee käytännöllisiä harjoituksia opettajan antamin apuneuvoin ja ohjein. Harjoitukset ovat osin kirjallisia ja osin suullisia.

Arviointimenetelmät ovat kiinteässä yhteydessä osaamistavoitteisiin ja opintojakson opetusmenetelmiin: kaikkien vaadittujen harjoitusten suoritustaso määrittää loppuarvosanan asteikolla 0-5.

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena. Koska kurssi sisältää erittäin runsaasti suullisia harjoituksia.