Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kreikan syntaksia

Kurssilla perehdytään lauseiden analyysiin, lauseenjäsennykseen ja erilaisiin syntaksin teorioihin.

Kurssi ei vaadi aikaisempaa syntaksintutkimuksen tuntemista, mutta perustiedot kreikan muoto-opista ovat välttämättömät. Kurssilla selvitetään, miten lauseet koostuvat ja keskitytään kreikan klassisen kauden Attikan murteeseen, mutta muitakin aikakausia ja kielimuotoja käsitellään. Kurssilla jaetaan suomenkielinen Martti Leiwon tekemä kreikan syntaksia käsittelevä moniste.

Enrol
10.12.2019 at 09:00 - 14.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 14.1.2020
12:15 - 13:45
Tue 21.1.2020
12:15 - 13:45
Tue 28.1.2020
12:15 - 13:45
Tue 4.2.2020
12:15 - 13:45
Tue 11.2.2020
12:15 - 13:45
Tue 18.2.2020
12:15 - 13:45
Tue 25.2.2020
12:15 - 13:45
Tue 10.3.2020
12:15 - 13:45
Tue 17.3.2020
12:15 - 13:45
Tue 24.3.2020
12:15 - 13:45
Tue 31.3.2020
12:15 - 13:45
Tue 7.4.2020
12:15 - 13:45
Tue 21.4.2020
12:15 - 13:45
Tue 28.4.2020
12:15 - 13:45

Description

Opintojaksosta vastaa kielten kandiohjelma.
Pakollinen antiikin kreikan pääaineopiskelijoille.
Tarjolla myös muiden opintosuuntien opiskelijoille.

Antiikin kreikan perusopinnot, Kielioppi ja metriikka I-II.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee syvällisemmin klassisen kreikan syntaksia, erilaisia syntaksin kuvaustapoja sekä syntaksin tutkimusta yleensä.

Aineopintojen 2. vuosi. Kurssi syyslukukaudella.
Vaihtoehtona tiedekuntatentti.

Klassisen kreikan syntaksin pääpiirteet.

A. Rijksbaron, The Syntax and Semantics of the Verb in Classical Greek. An Introduction, § 1–40 (2. tai 3. painos) SEKÄ joko J. Blomqvist – P.O. Jastrup, Grekisk - Græsk Grammatik, § 215–301 tai E. Bornemann – E. Risch, Griechische Grammatik, § 143–308.

Arviointi asteikolla 0-5.

Luentokurssi harjoituksineen ja siihen liittyvä kertauskuulustelu tai tiedekuntatentin yhteydessä suoritettava kirjatentti.

Martti Leiwo (kurssi) tai Mika Kajava (tiedekuntatentti).