Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 24.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakso on vaihtoehtoinen somalin ja swahilin aineopintoja opiskeleville. Tarjolla myös muille opiskelijoille.

Opintojaksosta vastaa kielten kandiohjelma.

Yleisen kirjallisuustieteen johdantokurssia suositellaan ennen tätä opintojaksoa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva afrikkalaisen kirjallisuuden tyylisuunnista ja keskeisistä teemoista.

Suositellaan suoritettavaksi toisena tai kolmantena vuotena.
Järjestetään kevät- tai syyslukukaudella (2 periodia). Kurssi järjestetään noin joka toinen vuosi. Itsenäisenä työskentelynä opintojakson voi suorittaa lukukausien aikana.

Tutustutaan afrikkalaiseen kirjallisuuteen sekä eri puolilta Afrikkaa (painopiste Saharan eteläpuolisessa Afrikassa) että eri aikakausilta.

Luettava kirjallisuus on käännetty eurooppalaisille kielille tai alkuteokset ovat englannin- tai ranskankielisiä.

Aktiivinen osallistuminen luentokurssille sekä siihen liittyvän kirjallisuuden lukeminen ja harjoitusten tekeminen.

Itsenäisenä opiskeluna opintojakson suorittava kirjoittaa esseen vastuuhenkilön kanssa sovitusta aiheesta.

Arvioinnissa verrataan opiskelijan suoritusta oppimistavoitteisiin.

Luentokurssin arviointimenetelmät: kurssin loppukuulustelu, aktiivinen osallistuminen luentoihin ja luentoharjoituksiin.

Arvosteluasteikko 0-5.

Opintojakso suoritetaan lähiopetuksena tai itsenäisenä työskentelynä (sovitaan opintojakson vastaavan opettajan kanssa).

Luentokurssi, jonka lisäksi luetaan kirjallisuutta ja tehdään ryhmätöitä tai esitelmiä.