Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 27.8.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 5.9.2019
16:15 - 17:45
Mon 9.9.2019
16:15 - 17:45
Tue 10.9.2019
10:15 - 11:45
Thu 12.9.2019
16:15 - 17:45
Mon 16.9.2019
16:15 - 17:45
Tue 17.9.2019
10:15 - 11:45
Thu 19.9.2019
16:15 - 17:45
Mon 23.9.2019
16:15 - 17:45
Tue 24.9.2019
10:15 - 11:45
Thu 26.9.2019
16:15 - 17:45
Mon 30.9.2019
16:15 - 17:45
Tue 1.10.2019
10:15 - 11:45
Thu 3.10.2019
16:15 - 17:45
Mon 7.10.2019
16:15 - 17:45
Tue 8.10.2019
10:15 - 11:45
Thu 10.10.2019
16:15 - 17:45
Mon 14.10.2019
16:15 - 17:45
Tue 15.10.2019
10:15 - 11:45
Thu 17.10.2019
16:15 - 17:45
Mon 28.10.2019
16:15 - 17:45
Tue 29.10.2019
10:15 - 11:45
Thu 31.10.2019
16:15 - 17:45
Mon 4.11.2019
16:15 - 17:45
Tue 5.11.2019
10:15 - 11:45
Thu 7.11.2019
16:15 - 17:45
Mon 11.11.2019
16:15 - 17:45
Tue 12.11.2019
10:15 - 11:45
Thu 14.11.2019
16:15 - 17:45
Mon 18.11.2019
16:15 - 17:45
Tue 19.11.2019
10:15 - 11:45
Thu 21.11.2019
16:15 - 17:45
Mon 25.11.2019
16:15 - 17:45
Tue 26.11.2019
10:15 - 11:45
Thu 28.11.2019
16:15 - 17:45
Mon 2.12.2019
16:15 - 17:45
Tue 3.12.2019
10:15 - 11:45
Thu 5.12.2019
16:15 - 17:45
Mon 9.12.2019
16:15 - 17:45
Tue 10.12.2019
10:15 - 11:45
Thu 12.12.2019
16:15 - 17:45
Mon 13.1.2020
16:15 - 17:45
Tue 14.1.2020
10:15 - 11:45
Thu 16.1.2020
16:15 - 17:45
Mon 20.1.2020
16:15 - 17:45
Tue 21.1.2020
10:15 - 11:45
Thu 23.1.2020
16:15 - 17:45
Mon 27.1.2020
16:15 - 17:45
Tue 28.1.2020
10:15 - 11:45
Thu 30.1.2020
16:15 - 17:45
Mon 3.2.2020
16:15 - 17:45
Tue 4.2.2020
10:15 - 11:45
Thu 6.2.2020
16:15 - 17:45
Mon 10.2.2020
16:15 - 17:45
Tue 11.2.2020
10:15 - 11:45
Thu 13.2.2020
16:15 - 17:45
Mon 17.2.2020
16:15 - 17:45
Tue 18.2.2020
10:15 - 11:45
Thu 20.2.2020
16:15 - 17:45
Mon 24.2.2020
16:15 - 17:45
Tue 25.2.2020
10:15 - 11:45
Thu 27.2.2020
16:15 - 17:45
Mon 9.3.2020
16:15 - 17:45
Tue 10.3.2020
10:15 - 11:45
Thu 12.3.2020
16:15 - 17:45
Mon 16.3.2020
16:15 - 17:45
Tue 17.3.2020
10:15 - 11:45
Thu 19.3.2020
16:15 - 17:45
Mon 23.3.2020
16:15 - 17:45
Tue 24.3.2020
10:15 - 11:45
Thu 26.3.2020
16:15 - 17:45
Mon 30.3.2020
16:15 - 17:45
Tue 31.3.2020
10:15 - 11:45
Thu 2.4.2020
16:15 - 17:45
Mon 6.4.2020
16:15 - 17:45
Tue 7.4.2020
10:15 - 11:45
Thu 16.4.2020
16:15 - 17:45
Mon 20.4.2020
16:15 - 17:45
Tue 21.4.2020
10:15 - 11:45
Thu 23.4.2020
16:15 - 17:45
Mon 27.4.2020
16:15 - 17:45
Tue 28.4.2020
10:15 - 11:45

Material

Oppikirjoina käytetään seuraavia:

Alif Baa Introduction to Arabic Letters and Sounds (Third Edition, with DVD) Paperback
by Kristen Brustad (Author), Mahmoud Al-Batal (Author), Abbas Al-Tonsi (Author)
ja
Al-Kitaab fii Tacallum al-cArabiyya: A Textbook for Beginning Arabic Part One, Third Edition, Student's Edition Paperback
by Kristen Brustad (Author), Mahmoud Al-Batal (Author), Abbas Al-Tonsi (Author)

Description

Pakollinen arabian perusopintoja opiskeleville. Opintojakso on tarjolla muiden opintosuuntien ja koulutusohjelmien opiskelijoille (osallistujamäärä rajoitettu).

Ei edellytä aiempia opintoja.

Islamin peruskurssi.

Opintojakson tavoitteena on ymmärtää arabian kirjakielen kieliopin perusteet sekä harjoittaa käytännön kielitaitoa nykyarabian kirjakielessä. Opiskelija pystyy kuvailemaan (sekä kirjallisesti että suullisesti) yksinkertaisesti omaa taustaansa, lähiympäristöään, arkisia tapahtumia sekä välittömiä tarpeitaan. Saavutetut taidot vastaavat suurin piirtein taitotasoa A2.2 (http://www.edu.fi/download/119698_taitotasot.pdf). Sanaston laajuus kurssin jälkeen on n. 1000 sanaa.

Ensimmäinen vuosi. Koko lukuvuoden kestävä kurssi, järjestetään joka toinen vuosi.

Kurssilla opiskellaan arabian kirjoitusjärjestelmä ja opitaan lukemaan ja kirjoittamaan yksinkertaisia lauseita. Suullisissa taidoissa keskitytään tavallisimpiin tervehdyksiin ja harjoitellaan kirjakielisen puheen tuottamisen alkeita.

Käsiteltäviä kieliopin osa-alueita ovat muun muassa arabian lauserakenne, verbin imperfektiivi ja arabian juuri-kaava-systeemin perusteet.

Kurssimateriaalit ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Aktiivinen osallistuminen (pakollinen läsnäolo) kontaktiopetukseen sekä kurssiharjoitusten tekeminen.

Tekstejä, kuunteluita, keskustelu-, kirjoitus- ja kielioppiharjoituksia, suullista kielitaitoa aktivoivia harjoituksia, projektitöitä, itse- ja vertaisarviointeja.

Käytetään itse-, vertais- ja opettajan arviointia.

Arvioinneissa (suulliset ja kirjalliset kokeet sekä itse- ja vertaisarviointi) arvioidaan kielitaidon eri osa-alueiden (kuullun ymmärtäminen, puhuminen, luetun ymmärtäminen, kirjoittaminen) kehittymistä verrattuna kurssin osaamistavoitteisiin. Lisäksi arvioidaan osallistumisen aktiivisuutta ja esimerkiksi kirjoitusharjoituksia, projektitöitä sekä esityksiä.

Arvosana 0-5.

Opintojakso suoritetaan lähiopetuksena. Kurssilla on pakollinen läsnäolo.

Kontaktiopetus, tunneille valmistautuminen, tehtävät, suulliset ja kirjalliset esitykset, mahdolliset projektityöt.

Mikäli opiskelijalla on jo vastaavat tiedot ja käytännön harjoitusta arabian kirjakielestä, voidaan opintojakso suorittaa opettajan kanssa erikseen sovittuna tenttinä.