Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 28.8.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 4.9.2019
12:15 - 13:45
Wed 11.9.2019
12:15 - 13:45
Wed 18.9.2019
12:15 - 13:45
Wed 25.9.2019
12:15 - 13:45
Wed 2.10.2019
12:15 - 13:45
Wed 9.10.2019
12:15 - 13:45
Wed 16.10.2019
12:15 - 13:45
Wed 30.10.2019
12:15 - 13:45
Wed 6.11.2019
12:15 - 13:45
Wed 13.11.2019
12:15 - 13:45
Wed 20.11.2019
12:15 - 13:45
Wed 27.11.2019
12:15 - 13:45
Wed 4.12.2019
12:15 - 13:45
Wed 11.12.2019
12:15 - 13:45

Description

Pakollinen arabian opintosuunnan aineopiskelijoille, tarjolla myös muille opiskelijoille.

Arabia 1.

Opintojakson suorittanut hahmottaa arabian kielen eri variaatioiden eroja ja ymmärtää oikean rekisterin käytön merkityksen erilaisissa puhetilanteissa. Hän ymmärtää selkeää puhekielistä puhetta ja osaa ilmaista itseään arkipäiväisissä tilanteissa.

Toinen tai kolmas vuosi.

Puhekielisen arabian - esimerkiksi Egyptin, Syyro-Palestiinan tai Irakin arabian - rakenteisiin tutustuminen, käytännön suulliset keskustelu- ja kuunteluharjoitukset.

Kurssimateriaalit määrittyvät opiskeltavan puhekielen mukaan ja ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Aktiivinen osallistuminen (pakollinen läsnäolo) kontaktiopetukseen sekä kurssiharjoitusten tekeminen.

Tekstejä, kuunteluita, keskustelu-, kirjoitus- ja kielioppiharjoituksia, suullista kielitaitoa aktivoivia harjoituksia, projektitöitä, itse- ja vertaisarviointeja.

Käytetään itse-, vertais- ja opettajan arviointia.

Arvioinneissa (suulliset kokeet sekä itse- ja vertaisarviointi) arvioidaan kielitaidon eri osa-alueiden (kuullun ymmärtäminen, puhuminen) kehittymistä verrattuna kurssin osaamistavoitteisiin. Lisäksi arvioidaan osallistumisen aktiivisuutta, projektitöitä sekä esityksiä.

Arvosana 0-5.

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena, jolloin läsnäolo on pakollinen.
Opintojakson suorittaminen jossain arabimaassa järjestetylla kurssilla on suositeltavaa.

Opettaja: Ragad Mahmood