Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
11.2.2020 at 09:00 - 3.3.2020 at 23:59

Timetable

Description

Pakollinen arabian perusopintoja opiskeleville. Opintojakso on tarjolla muiden opintosuuntien ja koulutusohjelmien opiskelijoille.

Opiskelija tuntee arabialaisen proosa- ja näytelmäkirjallisuuden sekä runouden historiaa pääpiirteissään ja tutustuu nykykirjallisuuteen.

Kirjallisuutta ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Arviointi riippuu suoritustavasta. Käytetään itse-, vertais- tai opettajan arviointia.

Asteikko 0-5.

Opintojakso toteutetaan esseinä, kirjatenttinä tai opintopiirinä/projektityönä.