Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 27.8.2019 at 23:59

Messages

Hany Mansour's picture

Hany Mansour

Published, 3.12.2019 at 14:59

Salam Ya Shabab,

As agreed before, the final term exam will take a place on Wed 11.12.2019
16:00 - 18:00 in Topelia, Room A132.
For those who cannot attend on Wednesday, you can make the exam on Thursday 12.12 at 14:00 - 16: 00 In Metsätalo Room 22.

You should have also remarked the change in your calendar.
Best regards,

Hany Saber

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 9.9.2019
16:15 - 17:45
Tue 10.9.2019
10:15 - 11:45
Thu 12.9.2019
16:15 - 17:45
Mon 16.9.2019
16:15 - 17:45
Tue 17.9.2019
10:15 - 11:45
Thu 19.9.2019
16:15 - 17:45
Mon 23.9.2019
16:15 - 17:45
Tue 24.9.2019
10:15 - 11:45
Thu 26.9.2019
16:15 - 17:45
Mon 30.9.2019
16:15 - 17:45
Tue 1.10.2019
10:15 - 11:45
Thu 3.10.2019
16:15 - 17:45
Mon 7.10.2019
16:15 - 17:45
Tue 8.10.2019
10:15 - 11:45
Thu 10.10.2019
16:15 - 17:45
Mon 14.10.2019
16:15 - 17:45
Tue 15.10.2019
10:15 - 11:45
Thu 17.10.2019
16:15 - 17:45
Mon 28.10.2019
16:15 - 17:45
Tue 29.10.2019
10:15 - 11:45
Thu 31.10.2019
16:15 - 17:45
Mon 4.11.2019
16:15 - 17:45
Tue 5.11.2019
10:15 - 11:45
Thu 7.11.2019
16:15 - 17:45
Mon 11.11.2019
16:15 - 17:45
Tue 12.11.2019
10:15 - 11:45
Thu 14.11.2019
16:15 - 17:45
Mon 18.11.2019
16:15 - 17:45
Tue 19.11.2019
10:15 - 11:45
Thu 21.11.2019
16:15 - 17:45
Mon 25.11.2019
16:15 - 17:45
Tue 26.11.2019
10:15 - 11:45
Thu 28.11.2019
16:15 - 17:45
Mon 2.12.2019
16:15 - 17:45
Tue 3.12.2019
10:15 - 11:45
Thu 5.12.2019
16:15 - 17:45
Mon 9.12.2019
16:15 - 17:45
Tue 10.12.2019
10:15 - 11:45
Wed 11.12.2019
16:00 - 18:00
Mon 13.1.2020
16:15 - 17:45
Tue 14.1.2020
10:15 - 11:45
Thu 16.1.2020
16:15 - 17:45
Mon 20.1.2020
16:15 - 17:45
Tue 21.1.2020
10:15 - 11:45
Thu 23.1.2020
16:15 - 17:45
Mon 27.1.2020
16:15 - 17:45
Tue 28.1.2020
10:15 - 11:45
Thu 30.1.2020
16:15 - 17:45
Mon 3.2.2020
16:15 - 17:45
Tue 4.2.2020
10:15 - 11:45
Thu 6.2.2020
16:15 - 17:45
Mon 10.2.2020
16:15 - 17:45
Tue 11.2.2020
10:15 - 11:45
Thu 13.2.2020
16:15 - 17:45
Mon 17.2.2020
16:15 - 17:45
Tue 18.2.2020
10:15 - 11:45
Thu 20.2.2020
16:15 - 17:45
Mon 24.2.2020
16:15 - 17:45
Tue 25.2.2020
10:15 - 11:45
Thu 27.2.2020
16:15 - 17:45
Mon 9.3.2020
16:15 - 17:45
Tue 10.3.2020
10:15 - 11:45
Thu 12.3.2020
16:15 - 17:45
Mon 16.3.2020
16:15 - 17:45
Tue 17.3.2020
10:15 - 11:45
Thu 19.3.2020
16:15 - 17:45
Mon 23.3.2020
16:15 - 17:45
Tue 24.3.2020
10:15 - 11:45
Thu 26.3.2020
16:15 - 17:45
Mon 30.3.2020
16:15 - 17:45
Tue 31.3.2020
10:15 - 11:45
Thu 2.4.2020
16:15 - 17:45
Mon 6.4.2020
16:15 - 17:45
Tue 7.4.2020
10:15 - 11:45
Thu 16.4.2020
16:15 - 17:45
Mon 20.4.2020
16:15 - 17:45
Tue 21.4.2020
10:15 - 11:45
Thu 23.4.2020
16:15 - 17:45
Mon 27.4.2020
16:15 - 17:45
Tue 28.4.2020
10:15 - 11:45

Material

Al-Kitaab fii Tacallum al-cArabiyya: A Textbook for Beginning Arabic Part two, Third Edition, Student's Edition Paperback
by Kristen Brustad (Author), Mahmoud Al-Batal (Author), Abbas Al-Tonsi (Author)

Description

Pakollinen arabian aineopintojen opiskelijoille. Opintojakso on tarjolla muiden opintosuuntien ja koulutusohjelmien opiskelijoille (osallistujamäärä rajoitettu).

Arabian peruskurssi tai vastaavat taidot.

Opintojakson tavoitteena on sujuva peruskielitaito. Opiskelija pystyy ilmaisemaan itseään suhteellisen vaivattomasti (sekä kirjallisesti että suullisesti). Saavutetut taidot vastaavat suurin piirtein taitotasoa B1.2 (http://www.edu.fi/download/119698_taitotasot.pdf).

Opiskelija hallitsee arabian kielen rakenteita ja ymmärtää eri muotojen merkityksiä erilaisissa konteksteissa. Sanaston laajuus kurssin jälkeen on noin 2000 sanaa.

Opiskelija osaa arvioida ja kuvailla omaa kielitaitoaan ja suunnitella omaa oppimista tukevia harjoituksia.

Toinen vuosi. Koko lukuvuoden kestävä kurssi, järjestetään joka toinen vuosi.

Kurssilla keskitytään kieliopin vahvistamiseen sekä sanaston rakentamiseen ja tehdään niihin liittyviä kirjallisia ja suullisia harjoituksia.

Ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä kurssiharjoitusten tekeminen.

Tekstejä, kuunteluita, keskustelu-, kirjoitus- ja kielioppiharjoituksia, suullista kielitaitoa aktivoivia harjoituksia, projektitöitä, itse- ja vertaisarviointeja.

Käytetään itse-, vertais- ja opettajan arviointia.

Arvioinneissa (kirjalliset kokeet sekä itse- ja vertaisarviointi) arvioidaan kielitaidon eri osa-alueiden kehittymistä verrattuna kurssin osaamistavoitteisiin. Lisäksi arvioidaan osallistumisen aktiivisuutta ja esimerkiksi kirjoitusharjoituksia, projektitöitä sekä esityksiä.

Arvosana 0-5.

Toteutetaan lähiopetuksena (pakollinen läsnäolo).

Kontaktiopetus, tunneille valmistautuminen, tehtävät, suulliset ja kirjalliset esitykset, mahdolliset projektityöt.

Mikäli opiskelijalla on jo vastaavat tiedot ja käytännön harjoitusta arabian kielestä, voidaan opintojakso suorittaa opettajan kanssa erikseen sovittuna kirjallisena tenttinä.