Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.12.2019 at 09:00 - 15.1.2020 at 23:59

Description

Opintojakso on vaihtoehtoinen arabian aineopintoja opiskeleville. Tarjolla myös muille opiskelijoille.

Arabian puhekielen peruskurssi.

Opiskelija syventää valitun arabian puhekielen taitojaan.

Puhekielen peruskurssin jälkeen.

Kurssilla syvennetään puhekielen kieliopin tuntemusta, laajennetaan sanavarastoa ja opiskellaan idiomaattisia ilmauksia.

Ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Aktiivinen osallistuminen (pakollinen läsnäolo) kontaktiopetukseen sekä kurssiharjoitusten tekeminen.

Käytetään itse-, vertais- ja opettajan arviointia.

Arvosana 0-5.

Jakso toteutetaan mahdollisuuksien mukaan lähiopetuksena.

Jakson suorittaminen jossain arabimaassa on suositeltavaa.

Opettaja: Ragad Mahmood