Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
18.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 14:30

Description

Opintojakso on vaihtoehtoinen arabian aineopintoja opiskeleville. Tarjolla myös muille opiskelijoille.

Arabia 1 ja arabia 2 tai vastaavat taidot.

Opiskelija oppii tuottamaan sujuvaa arabian kirja- ja / tai puhekieltä. Hän osaa lukea pitkähköjä tekstejä sanakirjaan tukeutuen.

Arabia 1 ja arabia 2 -kurssien suorittamisen jälkeen.

Kirjoitus-, lukemis- ja keskusteluharjoituksia sekä niihin liittyviä kotitehtäviä.

Ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Aktiivinen osallistuminen (pakollinen läsnäolo) kontaktiopetukseen sekä kurssiharjoitusten tekeminen.

Käytetään itse-, vertais- ja opettajan arviointia.

Arvosana 0-5.

Opintojakso toteutetaan mahdollisuuksien mukaan lähiopetuksena. Sen suorittaminen jossain arabimaassa on erittäin suositeltavaa.