Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 24.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakso on pakollinen islamin aineenopettajan opintoja opiskeleville, vaihtoehtoinen arabian aineopintoja opiskeleville. Tarjolla myös muille opiskelijoille.

Opiskelija hallitsee islamin peruskäsitteet. Hän hahmottaa islamilaisen kulttuurin muotoutumisen pitkänä historiallisena prosessina ja ymmärtää sen opillisen, kulttuurisen ja maantieteellisen moninaisuuden.

Opintojen alkuvaihe.

Kurssilla perehdytään islamiin sekä teksteihin perustuvana uskonnollisena traditiona että jokapäiväisessä elämässä toteutuvana toimintana. Kurssi esittelee islamin tutkimuksen keskeiset teemat joiden pohjalta opiskelija voi alkaa hahmotta omia erikoistumisen kohteitaan. Kurssi on luonteeltaan monitieteinen ja tarkastelee islamia historia tutkimuksen, teologian, filosofian, taiteen tutkimuksen sekä sosiaalitieteiden ja politiikan tutkimuksen keinoin. Kurssi käynnistyy tutustumalla Islamin syntyhistoriaan, profeetta Muhammadin toimintaan sekä Koraaniin. Tämän jälkeen tutustutaan keskeisiin teologisiin kysymyksiin, uskontoon kytkeytyviin rituaalisiin käytäntöihin sekä Islamilaisen maailman modernisaatioprosesseihin.

Vastuuhenkilön kanssa sovittava kirjallisuus tai

  1. Rippin, Muslims, their religious beliefs and practices ja
  2. Ernst, Following Muhammad

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja sen aikana käytäviin keskusteluihin, tunneille valmistautuminen, tehtävät, suulliset ja kirjalliset esitykset.

Käytetään itse-, vertais- ja opettajan arviointia.

Arvosana 0-5.

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena. Se on mahdollista suorittaa myös tenttimällä.