Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
18.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 14:30

Description

Opintojakso on vaihtoehtoinen arabian aineopintoja opiskeleville. Tarjolla myös muille opiskelijoille.

Islamin peruskurssi. Arabian kielen taitoa ei vaadita.

Opintojakson suorittanut tuntee Koraanin sisällön pääpiirteittäin. Hän hahmottaa Koraanin aseman islamin pyhänä kirjana, tuntee tekstin kokoamisen historiaa, tunnistaa tekstin eri tyylilajit ja tutustuu tekstin tulkintahistoriaan.

Opiskelija tutustuu tärkeimpiin hadith-kokoelmiin, ymmärtää hadith-tekstien merkityksen islamin opin kehityksessä ja hahmottaa hadith-tekstien luokittelutapoja.

  1. Burton, An Introduction to Hadith
  2. The Cambridge Companion to the Qur’an

Aktiivinen osallistuminen (pakollinen läsnäolo) kontaktiopetukseen sekä kurssiharjoitusten tekeminen.

Käytetään itse-, vertais- ja opettajan arviointia.

Arvosana 0-5.

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena. Sen voi halutessaan suorittaa myös opettajan kanssa sovituilla muilla tavoilla.