Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
22.10.2019 at 09:00 - 12.11.2019 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakso on pakollinen antiikin kreikan ja latinan kielen ja Rooman kirjallisuuden perusopintoja suorittaville. Opintojakso on tarjolla myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoille. Jos opiskelija on suorittanut tämän opintojakson toisen opintosuunnan yhteydessä, hän valitsee jonkin toisen vaihtoehdon Antiikin kulttuuri -väliotsikon alla luetelluista vaihtoehdoista.

Syventyminen kreikkalais-roomalaiseen uskontoon ja mytologiaan pronssikaudelta myöhäisantiikkiin.

Perusopintojen aikana.Kurssi pyritään järjestämään joko syys- tai kevätlukukaudella. Vaihtoehtona tiedekuntatentti.

Kreikkalais-roomalainen uskonto ja mytologia pronssikaudelta myöhäisantiikkiin.

W. Burkert, Greek Religion, luvut I-VI (n. 300 s.) sekä M.-L. Hänninen & M. Kahlos & U. Lehtonen, Uskonnot antiikin Roomassa ja C. Lindskog, Kreikkalaisia jumalaistaruja ja satuja.

Arvostelu asteikolla 0-5 luentokurssin loppukuulustelun tai tiedekuntatentin perusteella. Tentissä esseekysymyksiä.

Luentokurssi siihen liittyvine kertauskuulusteluineen tai tiedekuntatentin yhteydessä suoritettava kirjatentti.