Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
22.10.2019 at 09:00 - 12.11.2019 at 23:59

Timetable

Description

Kielten kandiohjelma vastaa opintojaksosta; se kuuluu latinan kielen ja Rooman kirjallisuuden sekä antiikin kreikan perusopintoihin ja on vaihtoehtoinen muiden antiikin kulttuurin opintojaksojen kanssa.
Opintojakso on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Ei edellytetä aiempia opintoja tai osaamista.

Opintojaksoja Antiikin uskonnot ja mytologia sekä Antiikin kirjallisuushistoria suositellaan suoritettavaksi samoihin aikoihin.

Opintojakson suorittanut tuntee antiikin historian keskeiset vaiheet ja tapahtumat Kreikan kykladisesta kulttuurista ja etruskeista Rooman vallan nousuun ja loppumisen myöhäisantiikissa sekä ymmärtää ilmiöt kronologisesti ja rinnakkain kulttuurihistoriallisissa taustoissaan.

Opintojakson suositeltu suoritusajankohta on perusopintojen ensimmäisenä lukuvuonna.
Opintojaksosta ei järjestetä opetusta joka vuosi.

Opiskelija lukee itsenäisesti kirjatenttiin tai osallistuu luentokurssille.

Opintojakson pakollisena tenttikirjana on C. Freeman, Egypt, Greece and Rome: Civilizations of the Ancient Mediterranean, 2. painos, ss. 121-563; lukemisen tueksi suositellaan P. Castrén, Uusi antiikin historia. Tenttikirjan lisäksi on luettava antiikin historioitsijoita käännöksinä: joko Thukydides, Peloponnesolaissodan historia TAI neljä kirjaa Liviusta, esim. I-II (suom. nimellä Rooman synty) ja XXI-XXII (suom. nimillä Karthagon Hannibal lähtee sotaan / Karthagon Hannibal Rooman porteilla).

Antiikin historioitsijoiden lukeminen käännöksinä.

Arvosana määräytyy kirjatentin tai luentokurssin lopputentin perusteella asteikolla 0-5.

Opintojakso suoritetaan joko kirjatenttinä taustakirjallisuuksineen tai vastaavan laajuisen luentokurssin yhteydessä.