Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
22.10.2019 at 09:00 - 12.11.2019 at 23:59

Timetable

Description

Kielten kandiohjelma vastaa opintojaksosta.
Opintojakso kuuluu latinan kielen ja Rooman kirjallisuuden sekä antiikin kreikan perusopintoihin valinnaisena.
Opintojakso on vapaasti valittavissa muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Ei edeltäviä opintoja.
Suositeltavia opintoja ovat:Antiikin historia,Antiikin uskonnot ja mytologia ja Antiikin topopgrafia.

Luoda kokonaiskuva kreikkalais-roomalaisen kuva- ja rakennustaiteen kehityksestä eri tyylisuuntineen.

Opintojen ensimmäinen vuosi.

Kronologinen katsaus antiikin Kreikan ja Rooman taidehistoriaan.

J. Boardman (toim.), The Oxford History of Classical Art.

Osallistuminen luentoihin, oheiskirjallisuuden hallinta.

0-5.

Lähiopetuksena luennoilla tai kirjatenttinä.