Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.10.2019 at 09:00 - 22.10.2019 at 23:59

Timetable

Description

Kielten kandiohjelma vastaa opintojaksosta. Opintojakso kuuluu latinan kielen ja Rooman kirjallisuuden sekä antiikin kreikan perusopintoihin valinnaisena.
Opintojakso on vapaasti valittavissa muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Antiikin historian opintojakso.

Antiikin taidehistoria, Antiikin uskonnot ja mytologia.

Luoda kokonaiskuva antiikin maailman keskeisten kaupunkien kehityksestä ja monumenteista.

Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.
Joka vuosi mahdollisuuksien mukaan.

Historiallinen katsaus Ateenan ja Rooman kaupunkikuvaan ja kehitykseen.

J. Camp, The Archaeology of Athens, s. 1-270, sekä F. Coarelli, Rome and the Environs. An Archaeological Guide, s. 1-400.

Osallistuminen luennoille, oheiskirjallisuuden hallitseminen.

0-5.

Lähiopetuksena luennoilla tai kirjatenttinä.