Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Baltic Peoples and Languages 5 Cr General Examination 17.6.2020 - 17.6.2020
Baltic Peoples and Languages 5 Cr General Examination 8.7.2020 - 8.7.2020
Baltic Peoples and Languages 5 Cr General Examination 29.7.2020 - 29.7.2020
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Baltic Peoples and Languages 5 Cr General Examination 15.5.2020 - 15.5.2020
Baltic Peoples and Languages 5 Cr General Examination 3.4.2020 - 3.4.2020
Baltic Peoples and Languages 5 Cr General Examination 13.3.2020 - 13.3.2020
Baltic Peoples and Languages 5 Cr General Examination 14.2.2020 - 14.2.2020
Baltic Peoples and Languages 5 Cr General Examination 17.1.2020 - 17.1.2020
Balttilaiset kansat ja kielet (KIK-BA101/406520) 5 Cr Course 15.1.2020 - 29.1.2020
Baltic Peoples and Languages 5 Cr General Examination 22.11.2019 - 22.11.2019
Baltic Peoples and Languages 5 Cr General Examination 1.11.2019 - 1.11.2019
Baltic Peoples and Languages 5 Cr General Examination 11.10.2019 - 11.10.2019
Baltic Peoples and Languages 5 Cr General Examination 20.9.2019 - 20.9.2019
Baltic Peoples and Languages 5 Cr General Examination 24.7.2019 - 24.7.2019
Baltic Peoples and Languages 5 Cr General Examination 3.7.2019 - 3.7.2019
Baltic Peoples and Languages 5 Cr General Examination 12.6.2019 - 12.6.2019
Baltic Peoples and Languages 5 Cr General Examination 24.5.2019 - 24.5.2019
Baltic Peoples and Languages 5 Cr General Examination 29.3.2019 - 29.3.2019
Baltic Peoples and Languages 5 Cr General Examination 22.2.2019 - 22.2.2019
Baltic Peoples and Languages 5 Cr General Examination 8.2.2019 - 8.2.2019
Baltic Peoples and Languages 5 Cr General Examination 18.1.2019 - 18.1.2019
Balttilaiset kansat ja kielet 5 Cr Course 17.1.2019 - 2.5.2019
Baltic Peoples and Languages 5 Cr General Examination 16.11.2018 - 16.11.2018
Baltic Peoples and Languages 5 Cr General Examination 2.11.2018 - 2.11.2018
Baltic Peoples and Languages 5 Cr General Examination 5.10.2018 - 5.10.2018
Baltic Peoples and Languages 5 Cr General Examination 14.9.2018 - 14.9.2018
Balttilaiset kansat ja kielet 5 Cr Course 17.1.2018 - 2.5.2018

Target group

Kuuluu pakollisena latvian ja liettuan opintosuuntien perusopintoihin. Avoin kaikkien koulutusohjelmien opiskelijoille.

Prerequisites

Suositellaan, että opiskelija olisi suorittanut ensimmäisen lukukauden kurssista Latvia 1 tai Liettua 1.

Learning outcomes

Opiontojakson suorittaneella opiskelijalla on yleiskuva balttilaisista kansoista sekä niiden historiasta ja kulttuurista. Hän tuntee balttilaisten kielten (liettuan, latvian, muinaispreussin) tärkeimmät piirteet ja kielten väliset erot ja on tutustunut balttilaisten kielten murteisiin. Opiskelija on tuttustunut balttilaisten kielten historian tutkimiseen ja sen tärkeyteen indoeurooppalaisten kielten tutkimuksissa.

Timing

Opintokokonaisuuden ensimmäinen opiskeluvuosi. Kevätlukukausi.

Contents

Opiskelija oppii perusasiat balttilaisten kielten synnystä ja kehittymisestä sekä kielten ja kulttuurien indoeurooppalaisesta perinnöstä. Hän oppii, mikä on balttilaisten kielten merkitys indoeurooppalaisten kielten historian tutkimuksessa. Tavoitteena on ymmärtää balttilaisten kielten (liettuan, latvian ja muinaispreussin) väliset yhtäläisyydet ja erot. Kurssilla saadan perustietoja myös balttilaisista heimokielistä. Opiskelija oppii perusasiat myös balttilaisten kielten lainasanoista.

Activities and teaching methods in support of learning

Opiskelija tekee tunneilla itsenäisesti tai ryhmissä luentokokonaisuuksien kieliosuuteen liittyviä tehtäviä, jotka käsitellään tunnilla yhdessä. Kieli- ja kulttuuriosuutta opiskelija kertaa kirjallisilla kotitehtävillä, joihin hän saa opettajalta tunnilla annettavan yleisen palautteen lisäksi henkilökohtaisen kirjallisen palautteen.

Study materials

Sabaliauskas, We, the Balts (Vilnius 1993), tai liettuaksi: Sabaliauskas, Mes baltai (Vilnius 1986, 2002), latviaksi: Sabaļausks, Mēs – balti (Rīga 2014).

Kasekamp, Baltian historia, tai Kasekamp, A history of Baltic States.

Mela & Vaba (toim.), Latvian historiaa ja kulttuuria (sivut 286–307).

From tribe to nation. A brief history of Latvia (The Latvian Institute, Riga 2015).

Assessment practices and criteria

Arvosana määräytyy luentokurssin tehtävien ja loppuesitelmän perusteella. Opiskelijan tulee osoittaa saaneensa yleiskuva balttilaisista kansoista, niiden historiasta ja kulttuurista. Arvosteluasteikko on 0–5.

Recommended optional studies

Kielten kandiohjelman yhteiset kielitieteelliset opinnot.

Completion methods

Opintojakso voidaan toteuttaa luentokurssina. Kurssilla tehdään suullisia ja kirjallisia harjoituksia, kirjallisia kotitehtäviä sekä loppuesitelmä itsenäisesti luettavan kirjallisuuden pohjalta. Luentokurssilla on pakollinen läsnäolo.

Jos kokonaista luentokurssia ei ole tarjolla, kurssi toteutetaan seuraavalla tavalla: kuusi tuntia kontaktiopetusta, itsenäinen aiheeseen liittyvän kirjallisuuden lukeminen, oppimispäiväkirjan pitäminen ja kirjallisten tehtävien tekeminen.