Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.12.2019 at 09:00 - 22.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 15.1.2020
12:15 - 13:45
Wed 22.1.2020
12:15 - 13:45
Wed 29.1.2020
12:15 - 13:45

Description

Kuuluu pakollisena latvian ja liettuan opintosuuntien perusopintoihin. Avoin kaikkien koulutusohjelmien opiskelijoille.

Suositellaan, että opiskelija olisi suorittanut ensimmäisen lukukauden kurssista Latvia 1 tai Liettua 1.

Kielten kandiohjelman yhteiset kielitieteelliset opinnot.

Opiontojakson suorittaneella opiskelijalla on yleiskuva balttilaisista kansoista sekä niiden historiasta ja kulttuurista. Hän tuntee balttilaisten kielten (liettuan, latvian, muinaispreussin) tärkeimmät piirteet ja kielten väliset erot ja on tutustunut balttilaisten kielten murteisiin. Opiskelija on tuttustunut balttilaisten kielten historian tutkimiseen ja sen tärkeyteen indoeurooppalaisten kielten tutkimuksissa.

Opintokokonaisuuden ensimmäinen opiskeluvuosi. Kevätlukukausi.

Opiskelija oppii perusasiat balttilaisten kielten synnystä ja kehittymisestä sekä kielten ja kulttuurien indoeurooppalaisesta perinnöstä. Hän oppii, mikä on balttilaisten kielten merkitys indoeurooppalaisten kielten historian tutkimuksessa. Tavoitteena on ymmärtää balttilaisten kielten (liettuan, latvian ja muinaispreussin) väliset yhtäläisyydet ja erot. Kurssilla saadan perustietoja myös balttilaisista heimokielistä. Opiskelija oppii perusasiat myös balttilaisten kielten lainasanoista.

Sabaliauskas, We, the Balts (Vilnius 1993), tai liettuaksi: Sabaliauskas, Mes baltai (Vilnius 1986, 2002), latviaksi: Sabaļausks, Mēs – balti (Rīga 2014).

Kasekamp, Baltian historia, tai Kasekamp, A history of Baltic States.

Mela & Vaba (toim.), Latvian historiaa ja kulttuuria (sivut 286–307).

From tribe to nation. A brief history of Latvia (The Latvian Institute, Riga 2015).

Opiskelija tekee tunneilla itsenäisesti tai ryhmissä luentokokonaisuuksien kieliosuuteen liittyviä tehtäviä, jotka käsitellään tunnilla yhdessä. Kieli- ja kulttuuriosuutta opiskelija kertaa kirjallisilla kotitehtävillä, joihin hän saa opettajalta tunnilla annettavan yleisen palautteen lisäksi henkilökohtaisen kirjallisen palautteen.

Arvosana määräytyy luentokurssin tehtävien ja loppuesitelmän perusteella. Opiskelijan tulee osoittaa saaneensa yleiskuva balttilaisista kansoista, niiden historiasta ja kulttuurista. Arvosteluasteikko on 0–5.

Opintojakso voidaan toteuttaa luentokurssina. Kurssilla tehdään suullisia ja kirjallisia harjoituksia, kirjallisia kotitehtäviä sekä loppuesitelmä itsenäisesti luettavan kirjallisuuden pohjalta. Luentokurssilla on pakollinen läsnäolo.

Jos kokonaista luentokurssia ei ole tarjolla, kurssi toteutetaan seuraavalla tavalla: kuusi tuntia kontaktiopetusta, itsenäinen aiheeseen liittyvän kirjallisuuden lukeminen, oppimispäiväkirjan pitäminen ja kirjallisten tehtävien tekeminen.