Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 11.9.2019 at 23:59

Messages

Laimute Balode's picture

Laimute Balode

Published, 20.3.2020 at 12:03

In special circumstances (18.03.-15.04.2020.), training and consultations take place in an on-line environment: via e-mail (laimute.balode@helsinki.fi), Watsapp video, etc.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 4.9.2019
16:15 - 17:45
Wed 11.9.2019
16:15 - 17:45
Wed 18.9.2019
16:15 - 17:45
Wed 25.9.2019
16:15 - 17:45
Wed 2.10.2019
16:15 - 17:45
Wed 9.10.2019
16:15 - 17:45
Wed 16.10.2019
16:15 - 17:45
Wed 30.10.2019
16:15 - 17:45
Wed 6.11.2019
16:15 - 17:45
Wed 13.11.2019
16:15 - 17:45
Wed 20.11.2019
16:15 - 17:45
Wed 27.11.2019
16:15 - 17:45
Wed 4.12.2019
16:15 - 17:45
Wed 11.12.2019
16:15 - 17:45
Wed 15.1.2020
16:15 - 17:45
Wed 22.1.2020
16:15 - 17:45
Wed 29.1.2020
16:15 - 17:45
Wed 5.2.2020
16:15 - 17:45
Wed 12.2.2020
16:15 - 17:45
Wed 19.2.2020
16:15 - 17:45
Wed 26.2.2020
16:15 - 17:45
Wed 11.3.2020
16:15 - 17:45
Wed 18.3.2020
16:15 - 17:45
Wed 25.3.2020
16:15 - 17:45
Wed 1.4.2020
16:15 - 17:45
Wed 8.4.2020
16:15 - 17:45
Wed 22.4.2020
16:15 - 17:45
Wed 29.4.2020
16:15 - 17:45

Description

Pakollinen kielten kandiohjelman latvian ja liettuan opintosuuntien aineopintojen opiskelijoille.

Latvian tai liettuan perusopinnot ja Latvia 2 tai Liettua 2.

Proseminaarin suoritettuaan opiskelija

 • on perehtynyt yhteen oppiaineensa osa-alueeseen muita siihenastisia opintoja syvällisemmin
 • osaa rajata tutkimusaiheen ja etsiä siihen soveltuvaa materiaalia ja tutkimuskirjallisuutta
 • osaa muotoilla tutkimusongelman tai -kysymykset ja tutkimuksen tavoitteet
 • osaa esitellä aiheeseen liittyvää teoriaa, käyttää tarkoituksenmukaisella tavalla alan keskeisiä peruskäsitteitä ja tuoda esiin ja käsitellä aiheeseen liittyvää aiempaa tutkimusta kriittisesti
 • osaa kerätä aineistoa ja analysoida sitä tutkimusaiheeseesi soveltuvilla menetelmillä
 • osaa tehdä analyysin pohjalta päätelmiä ja kirjoittaa johtopäätöksiäsi perustelevan tutkimusraportin
 • osaa antaa palautetta muiden töistä ja ottaa muilta palautetta vastaan
 • tuntee oman tieteenalansa tieteelliset käytännöt
 • on parantanut suullista ja kirjallista kielitaitoaan
 • kokee olevansa oman tutkimusaiheensa asiantuntija.

Kolmas opiskeluvuosi. 4 periodia, joista proseminaari-istuntoja 2–4 periodin ajan.

Proseminaarin aikana tutustutaan tieteellisen kirjoittamisen käytäntöihin (mm. tekstinkäsittelyyn, erityisohjelman käyttöön, muotoseikkoihin, tieteellisen kirjoittamisen tyylin), käydään läpi tutkielman laatimisen edellyttämää metodologiaa ja sovelletaan näitä taitoja proseminaarin aikana tehtyihin töihin. Opintojaksolla luetaan ja jäsennetään kriittisesti tieteellisiä tekstejä ja argumentoidaan niiden sisällöstä sekä suullisesti että kirjallisesti. Laatimansa tutkimussuunnitelman pohjalta opiskelijat kirjoittavat itsenäisen kandidaatintutkielman, joka esitetään proseminaariryhmälle. Kukin opiskelija antaa palautetta toisten opiskelijoiden työstä kurssilla annettavien ohjeiden mukaan.

 • käytännön sovellukset esitetystä tutkimusmetodologiasta: suulliset ja kirjalliset harjoitustyöt
 • argumentoinnin harjoitteleminen yhdessä tai pienryhmissä
 • alan tieteelliseen kirjallisuuteen tutustuminen
 • parityöskentely ja ryhmätyöt
 • jatkuva palaute: sekä opettajan palaute että vertaispalaute
 • aikataulu, jota noudatetaan

Arviointi asteikolla 0–5.

Arvioinnissa otetaan huomioon

 • opittujen sisältöjen soveltaminen omassa työssä
 • suullisen esitys (muoto, sisältö ja kieli)
 • akateeminen kirjoittaminen (muoto, sisältö ja kieli)
 • aikataulun noudattaminen
 • säännöllinen läsnäolo
 • opponointi/vertaisarvio
 • aktiivisuus tunnilla ja ryhmätyöskentelyssä.

Opintojakso suoritetaan lähiopetuksena (pakollinen läsnäolo) ja itsenäisenä työskentelynä. Proseminaarikurssin aikana kirjoitetaan kandidaatintutkielma, ja proseminaari rekisteröidään vasta kun kandidaatintutkielma on jätetty tarkastettavaksi määräajassa ja hyväksytty.