Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.10.2019 at 09:00 - 22.10.2019 at 23:59

Timetable

Description

Pakollinen kielten kandiohjelman tšekin opintosuunnan perusopinnoissa. Avoinna kaikkien koulutusohjelmien opiskelijoille.

Yleisen kirjallisuustieteen johdantokurssi.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tšekkiläisen kirjallisuuden ja muun kulttuurin eri kehitysvaiheet Tšekin historian kontekstissa. Hän tuntee tärkeimmät tšekkiläiset kirjailijat ja osaa nimetä heidän keskeiset teoksensa.

Ensimmäisenä opintovuonna, mielellään rinnakkain opintojakson Tšekkiläistä kaunokirjallisuutta kanssa.
Jos järjestetään kurssina, yleensä syyslukukaudella.

Tšekkiläinen kirjallisuus ja kulttuuri osana Tšekin historiaa. Kulttuurihistorian periodisaatio. Tšekkiläisiä kirjailijoita ja heidän teoksiaan.

Novák: Czech literature, Holý: Writers under siege: Czech literature since 1945.

Kirjatenttiin opiskelija valmistautuu itsenäisesti. Kurssilla voidaan käyttää erilaisia oppimistehtäviä ja ryhmätöitä.

Arvioinnissa voidaan käyttää kirjallista kuulustelua tai erilaisia oppimistehtäviä. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota osaamistavoitteiden saavuttamiseen suurten kokonaisuuksien ja kehityslinjojen tasolla, ei niinkään yksityiskohtien hallintaan. Arvosteluasteikko 0–5.

Luentokurssi tai kirjatentti ja palautekeskustelu kuulustelijan kanssa. Säännöllistä läsnäoloa edellytetään.