Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 28.8.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 3.9.2019
10:15 - 11:45
Thu 5.9.2019
10:15 - 11:45
Tue 10.9.2019
10:15 - 11:45
Thu 12.9.2019
10:15 - 11:45
Tue 17.9.2019
10:15 - 11:45
Thu 19.9.2019
10:15 - 11:45
Tue 24.9.2019
10:15 - 11:45
Thu 26.9.2019
10:15 - 11:45
Tue 1.10.2019
10:15 - 11:45
Thu 3.10.2019
10:15 - 11:45
Tue 8.10.2019
10:15 - 11:45
Thu 10.10.2019
10:15 - 11:45
Tue 15.10.2019
10:15 - 11:45
Thu 17.10.2019
10:15 - 11:45
Tue 29.10.2019
10:15 - 11:45
Thu 31.10.2019
10:15 - 11:45
Tue 5.11.2019
10:15 - 11:45
Thu 7.11.2019
10:15 - 11:45
Tue 12.11.2019
10:15 - 11:45
Thu 14.11.2019
10:15 - 11:45
Tue 19.11.2019
10:15 - 11:45
Thu 21.11.2019
10:15 - 11:45
Tue 26.11.2019
10:15 - 11:45
Thu 28.11.2019
10:15 - 11:45
Tue 3.12.2019
10:15 - 11:45
Thu 5.12.2019
10:15 - 11:45
Tue 10.12.2019
10:15 - 11:45
Thu 12.12.2019
10:15 - 11:45
Tue 14.1.2020
10:15 - 11:45
Thu 16.1.2020
10:15 - 11:45
Tue 21.1.2020
10:15 - 11:45
Thu 23.1.2020
10:15 - 11:45
Tue 28.1.2020
10:15 - 11:45
Thu 30.1.2020
10:15 - 11:45
Tue 4.2.2020
10:15 - 11:45
Thu 6.2.2020
10:15 - 11:45
Tue 11.2.2020
10:15 - 11:45
Thu 13.2.2020
10:15 - 11:45
Tue 18.2.2020
10:15 - 11:45
Thu 20.2.2020
10:15 - 11:45
Tue 25.2.2020
10:15 - 11:45
Thu 27.2.2020
10:15 - 11:45
Tue 10.3.2020
10:15 - 11:45
Thu 12.3.2020
10:15 - 11:45
Tue 17.3.2020
10:15 - 11:45
Thu 19.3.2020
10:15 - 11:45
Tue 24.3.2020
10:15 - 11:45
Thu 26.3.2020
10:15 - 11:45
Tue 31.3.2020
10:15 - 11:45
Thu 2.4.2020
10:15 - 11:45
Tue 7.4.2020
10:15 - 11:45
Thu 16.4.2020
10:15 - 11:45
Tue 21.4.2020
10:15 - 11:45
Thu 23.4.2020
10:15 - 11:45
Tue 28.4.2020
10:15 - 11:45
Thu 30.4.2020
10:15 - 11:45

Description

Pakollinen kielten kandiohjelman tšekin opintosuunnan aineopinnoissa. Opintojakso on avoin kaikille yliopiston opiskelijoille.

Tšekki 2.

Proseminaari ja kandintutkielma. Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian opintokokonaisuuden kursseja.

Opintojakson suorittaneen opiskelijan kielitaito on eurooppalaisella taitotasolla B2, ja hän tuntee kielen rakenteen myös teoreettisesti kielitaitoaan vastaavalla tasolla.

Opintojakson suorittanut opiskelija tuntee syvällisemmin Tšekin kulttuuria ja erityisesti tšekinkielistä kirjallisuutta. Hänellä on tšekin kielen ja tšekkiläisen kulttuurin asiantuntijan identiteetti. Hän osaa ilmaista tšekiksi perustellun käsityksensä jostakin puheenaiheesta, hän ymmärtää puheenaiheen sisällöllisen ja muodollisen rakenteen ja osaa viitata toisten mielipiteisiin ja argumentteihin.

Kolmantena opiskeluvuonna Tšekki 2:n jälkeen.
Koko lukuvuoden mittainen kurssi, joka järjestetään joka toinen lukuvuosi, alkaen parittomien vuosien syksyllä.

Opintojaksossa opiskelija kertaa tšekin kieliopin ja syventyy sen yksityiskohtiin. Opiskelija kehittää kielitaitoaan ja kartuttaa Tšekin tuntemustaan kirjallisten ja suullisten harjoitustehtävien avulla. Opiskelija laajentaa sanavarastoaan ja harjoittelee ymmärtämistä lukemalla ja mahdollisesti kääntämällä pitkähköjä tai vaativia autenttisia tekstejä kuten kaunokirjallisia tekstejä ja lehtiartikkeleita. Opiskelija kirjoittaa suunnittelemansa tšekinkielisen lopputyön valitsemastaan aihepiiristä ja esittää sen suullisesti ryhmälle.

Rešková & Pintarová, Communicative Czech (Intermediate Czech), Rešková, Communicative Czech (Intermediate Czech), Workbook, Trnková, Textová cvičebnice českého jazyka (Díl I, Díl II).

Opettaja suunnittelee ja sovittaa opetuksensa ryhmän ja yksittäisten opiskelijoitten kehittyvän kielitaidon mukaan niin, että oppiminen on jokaiselle opiskelijalle sopivan haasteellista ja koko ryhmä etenee tavoitteena olevalle kielitaidon tasolle. Kielitaitoa opetetaan ongelmalähtöisesti (opiskelijoiden pitää esimerkiksi väitellä keskenään annetusta aiheesta) ja projektien avulla (opiskelijan tulee esimerkiksi suunnitella lopputyönsä aihe, työstää sitä ja lopulta esittää se sekä kirjallisessa että suullisessa muodossa) niin että opettaja seuraa ja tukee kaikkia aktiviteetteja.

Opintojakson suoritukseen edellytetään aktiivista ja säännöllistä osallistumista opetukseen, kotitehtävien ja henkilökohtaisen projektityön tekemistä ja sen esittelyä sekä mahdollisen loppukuulustelun suorittamista hyväksytysti. Hyväksytysti suoritettu opintojakso arvostellaan asteikolla 0–5 kiinnittäen huomiota yllä esitettyihin osaamistavoitteisiin.

Kontaktiopetusta 112 tuntia, mahdollisuuksien mukaan lisäksi kielistudioharjoituksia. Säännöllistä läsnäoloa edellytetään. Aktiivista osallistumista ryhmätöihin ja muuhun tuntityöskentelyyn, runsaasti kotitehtäviä, välikokeita ja laajahko kirjallinen ja suullinen lopputyö.