Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
22.10.2019 at 09:00 - 12.11.2019 at 23:59

Timetable

Description

Opintojaksosta vastaa Kielten kandiohjelma. Opintojakso on pakollinen kaikille saksan opiskelijoille.

Opiskelija hallitsee saksan kieliopin perusteet ja käsitteet sekä osaa soveltaa kielioppia kommunikaatioon.

Saksan opintojen ensimmäinen opintovuosi.
Ensimmäinen ja toinen periodi. Pyritään järjestämään joka vuosi.

Kurssilla kerrataan ja syvennetään kieliopin perusteita. Keskipisteessä ovat sanaluokat, niille kullekin ominaiset taivutusmuodot ja niiden morfosyntaktinen käyttö. Harjoitusten ja kontrastiivisten tarkastelujen avulla havainnollistetaan kieliopillisten rakenteiden funktioita ja käyttöä.

Suositeltavaa oheislukemistoa: M. Piitulainen/U. Lehmus/I. Sarkola: Saksan kielioppi (1998), R. Hoberg/U. Hoberg (Hg.): Der kleine Duden. Deutsche Grammatik. 4., vollst. überarb. Aufl. Mannheim: Dudenverlag (2009).

Itsenäisesti suoritettavat harjoitukset ja oppimistehtävät.

Opiskelijat osoittavat loppukokeessa ja oppimistehtävissä hallitsevansa saksan kielenopin perusteet ja kykenevänsä soveltamaan niitä kommunikaatioon.

Arviointi asteikolla 0‒5.

Suomenkielinen luento- ja harjoituskurssi 56 tuntia, itsenäistä työskentelyä ml. kotitehtävät n. 80 tuntia ja loppukoe.
Säännöllistä osallistumista opetukseen edellytetään.

Jouni Rostila