Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 29.8.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 2.9.2019
10:15 - 11:45
Wed 4.9.2019
10:15 - 11:45
Mon 9.9.2019
10:15 - 11:45
Wed 11.9.2019
10:15 - 11:45
Mon 16.9.2019
10:15 - 11:45
Wed 18.9.2019
10:15 - 11:45
Mon 23.9.2019
10:15 - 11:45
Wed 25.9.2019
10:15 - 11:45
Mon 30.9.2019
10:15 - 11:45
Wed 2.10.2019
10:15 - 11:45
Mon 7.10.2019
10:15 - 11:45
Wed 9.10.2019
10:15 - 11:45
Mon 14.10.2019
10:15 - 11:45
Wed 16.10.2019
10:15 - 11:45
Mon 28.10.2019
10:15 - 11:45
Wed 30.10.2019
10:15 - 11:45
Mon 4.11.2019
10:15 - 11:45
Wed 6.11.2019
10:15 - 11:45
Mon 11.11.2019
10:15 - 11:45
Wed 13.11.2019
10:15 - 11:45
Mon 18.11.2019
10:15 - 11:45
Wed 20.11.2019
10:15 - 11:45
Mon 25.11.2019
10:15 - 11:45
Wed 27.11.2019
10:15 - 11:45
Mon 2.12.2019
10:15 - 11:45
Wed 4.12.2019
10:15 - 11:45
Mon 9.12.2019
10:15 - 11:45
Wed 11.12.2019
10:15 - 11:45
Mon 13.1.2020
10:15 - 11:45
Wed 15.1.2020
10:15 - 11:45
Mon 20.1.2020
10:15 - 11:45
Wed 22.1.2020
10:15 - 11:45
Mon 27.1.2020
10:15 - 11:45
Wed 29.1.2020
10:15 - 11:45
Mon 3.2.2020
10:15 - 11:45
Wed 5.2.2020
10:15 - 11:45
Mon 10.2.2020
10:15 - 11:45
Wed 12.2.2020
10:15 - 11:45
Mon 17.2.2020
10:15 - 11:45
Wed 19.2.2020
10:15 - 11:45
Mon 24.2.2020
10:15 - 11:45
Wed 26.2.2020
10:15 - 11:45
Mon 9.3.2020
10:15 - 11:45
Wed 11.3.2020
10:15 - 11:45
Mon 16.3.2020
10:15 - 11:45
Wed 18.3.2020
10:15 - 11:45
Mon 23.3.2020
10:15 - 11:45
Wed 25.3.2020
10:15 - 11:45
Mon 30.3.2020
10:15 - 11:45
Wed 1.4.2020
10:15 - 11:45
Mon 6.4.2020
10:15 - 11:45
Wed 8.4.2020
10:15 - 11:45
Mon 20.4.2020
10:15 - 11:45
Wed 22.4.2020
10:15 - 11:45
Mon 27.4.2020
10:15 - 11:45
Wed 29.4.2020
10:15 - 11:45

Description

Opintojaksosta vastaa Kielten kandiohjelma. Opintojakso on pakollinen kaikille saksan opiskelijoille.

Perusopinnot.

Opiskelija hallitsee kieliopin käsitteet ja rakenteet, osaa soveltaa niitä käytännössä ja kykenee tarkastelemaan saksan rakenteita kontrastiivisesti.

Perusopintojen kieliopin jälkeen.
Syys- ja kevätlukukausi (periodit 1-4). Pyritään järjestämään joka vuosi.

Kurssilla käsitellään saksan morfologian ja syntaksin tärkeimpiä osa-alueita ja käsitteitä. Harjoitusten ja kontrastiivisten tarkastelujen avulla havainnollistetaan kieliopillisten rakenteiden funktioita ja käyttöä.

Suositeltavaa oheislukemistoa:

G. Helbig/J. Buscha: Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. (2001); Duden (2016): Die Grammatik.

Itsenäisesti suoritettavat harjoitukset ja oppimistehtävät sekä ryhmätyöt.

Aktiivinen osallistuminen tunneilla, kirjallisten tehtävien hoitaminen, kieliopin käsitteiden hallitsemisen ja rakenteiden tarkastelun osaamisen osoittaminen loppukokeessa. Arviointi asteikolla 0-5.

Saksankielinen luento- ja harjoituskurssi 112 tuntia, itsenäistä työskentelyä ml. kotitehtävät n. 160 tuntia ja loppukoe.
Säännöllistä osallistumista opetukseen edellytetään.

Ulrike Richter-Vapaatalo