Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Description

Opintojaksosta vastaa Kielten kandiohjelma. Opintojakso on pakollinen kaikille saksan opiskelijoille.

Opintojakson 'Saksankielinen kommunikaatio' suorittaminen.

Esim. Kielikeskuksen tandem-kurssit.

Opiskelija osaa tuottaa jokapäiväisen kirjallisen ja suullisen kielenkäytön sekä työ- ja liike-elämän tekstejä (esim. kirje, pöytäkirja, hakemus, curriculum vitae, esitelmä). Hän kehittää kulttuurienvälistä kompetenssiaan ja erityisesti kykyään tunnistaa eroja suomen ja saksan viestintäkonventioiden välillä sekä kykyään analysoida tekstejä kontrastiivisesti. Hän kehittää myös kykyään kääntää tekstejä suomesta saksaksi ja kykenee analysoimaan tyypillisiä käännösongelmia. Opiskelija saa laajat ja syvälliset sanastolliset valmiudet yllämainituilta aihealueilta.

Suositus: perusopintojen suorittamisen jälkeen. Kurssi pyritään järjestämään joka lukukausi, tai vähintäänkin joka kevätlukukaudella.

Suullisia ja kirjallisia harjoituksia, jotka valmistavat ennen kaikkea arki- ja työelämään saksankielisessä kontekstissa.

Kurssilla jaettava aineisto ja vastuuopettajan suosittelema kirjallisuus.

Itsenäisesti suoritettavat harjoitukset ja oppimistehtävät.

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää säännöllistä aktiivista osallistumista kurssille. Osaamistavoitteiden saavuttamista mitataan kirjallisten töiden ja suullisen esityksen avulla. Lisäksi loppuarvosanaan (0-5) vaikuttaa tuntiaktiivisuus.

Kontaktiopetusta harjoitusryhmissä 42 tuntia. Säännöllistä osallistumista opetukseen edellytetään. Kurssi edellyttää kotitehtävien suorittamista, itsenäistä työtä ennen opetuskertoja ja niiden jälkeen sekä tieteellistä kirjoittamista harjoittavan kirjallisen työn laatimista (n. 10000 merkkiä). Kurssin vaatima kokonaistyöpanos on n. 96 tuntia.

Vaihtoehtoisista suoritusmahdollisuuksista sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Ulrike Richter-Vapaatalo