Buchhandlung in Bonn, CC Christian Rink

BA-Arbeit auf Deutsch?!

Im Kurs schreibt ihr eure BA-Arbeit im Bereich Literatur- oder Kulturwissenschaft. Bitte mitbringen: Neugier, Fleiß und Freude.

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 3.9.2019 at 23:59

Interaction

Kern des Kurses ist das Verfassen einer Proseminar-Arbeit, die zur BA-Arbeit ausgearbeitet wird. Dies geschieht im Kurs in kontinuierlichem Austausch mit der Lehrkraft und den anderen Kursteilnehmer/innen. Ihr werdet also weiter das Arbeiten in der Gruppe üben und darüber hinaus Feedback geben, Feedback annehmen, Opponieren (was das bedeutet , erläutere ich in der ersten Sitzung) und in der Gruppe diskutieren. Anders gesagt: Niemand schreibt seine Arbeit ohne Hilfe durch die Lehrkraft und die anderen Kursteilnehmer/innen!

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 5.9.2019
09:15 - 11:45
Thu 12.9.2019
09:15 - 11:45
Thu 19.9.2019
09:15 - 11:45
Thu 26.9.2019
09:15 - 11:45
Thu 3.10.2019
09:15 - 11:45
Thu 10.10.2019
09:15 - 11:45
Thu 17.10.2019
09:15 - 11:45
Fri 1.11.2019
12:15 - 13:45
Fri 8.11.2019
12:15 - 13:45
Fri 15.11.2019
12:15 - 13:45
Fri 22.11.2019
12:15 - 13:45
Fri 29.11.2019
12:15 - 13:45
Fri 13.12.2019
12:15 - 13:45
Fri 17.1.2020
12:15 - 13:45
Fri 24.1.2020
12:15 - 13:45
Fri 31.1.2020
12:15 - 13:45
Fri 7.2.2020
12:15 - 13:45
Fri 14.2.2020
12:15 - 13:45
Fri 21.2.2020
12:15 - 13:45
Fri 28.2.2020
12:15 - 13:45
Thu 12.3.2020
16:15 - 17:45

Description

Opintojaksosta vasta Kielten kandiohjelma. Pakollinen opintojakso saksan opiskelijoille.

Suoritetaan perusopintojen sekä aineopintojen erikoistumiskurssin jälkeen.

Muut oman aihepiirin erityiskurssit.

Proseminaarin suoritettuaan opiskelija:

 • on perehtynyt yhteen oppiaineensa osa-alueeseen muita siihenastisia opintoja syvällisemmin
 • osaa rajata tutkimusaiheen ja etsiä siihen soveltuvaa materiaalia ja tutkimuskirjallisuutta
 • osaa muotoilla tutkimusongelman tai -kysymykset ja tutkimuksen tavoitteet
 • osaa esitellä aiheeseen liittyvää teoriaa, käyttää tarkoituksenmukaisella tavalla alan keskeisiä peruskäsitteitä ja tuoda esiin ja käsitellä aiheeseen liittyvää aiempaa tutkimusta kriittisesti
 • osaa kerätä aineistoa ja analysoida sitä tutkimusaiheeseesi soveltuvilla menetelmillä
 • osaa tehdä analyysin pohjalta päätelmiä ja kirjoittaa johtopäätöksiäsi perustelevan tutkimusraportin
 • osaa antaa palautetta muiden töistä ja ottaa muilta palautetta vastaan
 • tuntee oman tieteenalansa tieteelliset käytännöt
 • on parantanut suullista ja kirjallista kielitaitoaan
 • kokee olevansa oman tutkimusaiheensa asiantuntija

Saksan opintojen kolmas vuosi.
Neljä periodia, joista proseminaari-istuntoja 2–4 periodin ajan.

Proseminaarin aikana tutustutaan tieteellisen kirjoittamisen käytäntöihin (mm. tekstinkäsittelyyn, erityisohjelman käyttöön, muotoseikkoihin, tieteellisen kirjoittamisen tyylin), käydään läpi tutkielman laatimisen edellyttämää metodologiaa ja sovelletaan näitä taitoja proseminaarin aikana tehtyihin töihin. Opintojaksolla luetaan ja jäsennetään kriittisesti tieteellisiä tekstejä ja argumentoidaan niiden sisällöstä sekä suullisesti että kirjallisesti. Laatimansa tutkimussuunnitelman pohjalta opiskelijat kirjoittavat itsenäisen kandidaatintutkielman, joka esitetään proseminaariryhmälle. Kukin opiskelija antaa palautetta toisten opiskelijoiden työstä kurssilla annettavien ohjeiden mukaan.

Sovitaan opettajan kanssa, mm. http://www.helsinki.fi/~lenk/Folien_WAT.htm.

 • käytännön sovellukset esitetystä tutkimusmetodologiasta: suulliset ja kirjalliset harjoitustyöt
 • argumentoinnin harjoitteleminen yhdessä tai pienryhmissä
 • alan tieteelliseen kirjallisuuteen tutustuminen
 • parityöskentely ja ryhmätyöt
 • jatkuva palaute: sekä opettajan palaute että vertaispalaute
 • aikataulu, jota noudatetaan

Arviointi asteikolla 0–5.

Arvioinnissa otetaan huomioon:

 • opittujen sisältöjen soveltaminen omassa työssä
 • suullisen esitys (muoto, sisältö ja kieli)
 • akateeminen kirjoittaminen (muoto, sisältö ja kieli)
 • aikataulun noudattaminen
 • säännöllinen läsnäolo
 • opponointi/vertaisarvio
 • aktiivisuus tunnilla ja ryhmätyöskentelyssä

Opintojakso suoritetaan lähiopetuksena ja itsenäisenä työskentelynä. Säännöllistä osallistumista opetukseen edellytetään. Proseminaarikurssin aikana kirjoitetaan kandidaatintutkielma, ja proseminaari rekisteröidään vasta kun kandidaatintutkielma on jätetty tarkastettavaksi määräajassa ja hyväksytty.

Anta Kursiša ja Christian Rink