Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 6.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Fri 6.9.2019
12:15 - 13:45
Fri 13.9.2019
12:15 - 13:45
Fri 20.9.2019
12:15 - 13:45
Fri 27.9.2019
12:15 - 13:45
Fri 4.10.2019
12:15 - 13:45
Fri 11.10.2019
12:15 - 13:45
Fri 18.10.2019
12:15 - 13:45
Fri 1.11.2019
12:15 - 13:45
Fri 8.11.2019
12:15 - 13:45
Fri 15.11.2019
12:15 - 13:45
Fri 22.11.2019
12:15 - 13:45
Fri 29.11.2019
12:15 - 13:45
Fri 13.12.2019
12:15 - 13:45

Description

Valinnainen, Filosofian kandiohjelma, Nykykreikan kieli ja kirjallisuus -opintosuunnan perusopinnot tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Nykykreikan alkeiskurssi.

Nykykreikan jatkokurssi.

Antaa opiskelijalle tarvittava tietous fonetiikan deskriptiivisistä termeistä ja kehittää kykyä ymmärtää normaalia puhuttua nykykreikkaa.

Ensimmäinen lukuvuosi. Kevätlukukausi.

Jaksossa perehdytään nykykreikan fonetiikkaan, huoliteltuun ääntämiseen ja kuullunymmärtämiseen.

Yleinen arviointiasteikko 0–5. Arvosanoihin 2–3 edellytetään nykykreikan suomesta poikkeavien äänteiden hallintaa ja helpohkon kuullun tekstin keskeisen sisällön ymmärtämistä. Arvosanoin 4–5 edellytetään lisäksi nykykreikan prosodian hyvää hallintaa sekä helpohkon kuullun tekstin hyvää ymmärtämistä.

Suullinen koe.

Nykykreikan dosentti.