Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.11.2019 at 09:00 - 6.12.2019 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Tue 17.12.2019
12:00 - 16:00

Description

Pakollinen.

Suoritettuaan opintojakson kurssina opiskelija

i) osaa seurata molempien maiden yhteiskunnallista ja kulttuurista kehitystä käsitteleviä luentoja ja tehdä yhteenvetoja niiden pohjalta

ii) osaa laatia ja pitää asianmukaisesti rakennetun suullisen esitelmän ryhmässä jostakin kurssilla käsiteltävästä aiheesta muille opiskelijoille ja antaa asianmukaista palautetta muiden esitelmistä

iii) osaa toimia ryhmän jäsenenä.

Suoritettuaan opintojakson kirjatenttinä opiskelija

i) osaa seurata molempien maiden yhteiskunnallista ja kulttuurista kehitystä käsittelevää keskustelua, analysoida aihetta käsittelevää materiaalia ja tehdä yhteenvetoja näiden pohjalta.

Tentti alkaa 12.00 ja päättyy tentin keston mukaan. Tarkista tentin kesto kurssisivulta (ks. linkki alla) ja tenttipaperista.

Ensimmäinen periodi koostuu luennoista, jotka liittyvät sekä Yhdistyneen kuningaskunnan että Yhdysvaltojen yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Luentojen aiheita ovat ihmiset, maantiede, kielet, politiikka, arkielämä, media, koulutus ja populaarikulttuuri. Toisessa periodissa opiskelija valitsee joko Yhdistyneen kuningaskunnan tai Yhdysvaltojen kulttuuria käsittelevän kurssin, jossa syvennytään joihinkin keskeisiin aihepiireihin. Kurssilla opiskelijat jakautuvat pienryhmiin ja pitävät esitelmän jostain kurssin teemasta. Aihepiirejä voivat olla alueet, identiteetit, perustuslailliset ja valtiolliset asiat, taide, tavat ja rituaalit.

Opintojakson voi suorittaa myös kirjatenttinä myöhemmin ilmoitettavana päivänä tenttimällä molemmat seuraavista teoksista:

  1. David Mauk & John Oakland American Civilization (Routledge, 2014 [6. editio] tai myöhempi)
  2. John Oakland, British Civilization. An Introduction (Routledge, 2016 [8. editio] tai myöhempi).

Luentojen seuraaminen ja palautteen kirjoittaminen englanniksi; esitelmien pitäminen ryhmässä ja niistä kirjallisen palautteen antaminen.

Arviointi perustuu kurssilla määriteltyihin oppimistehtäviin, joita arvioidaan suhteessa osaamistavoitteisiin, tai kirjatenttiin. Arvosteluasteikko: 0-5.

Kurssi oppimistehtävineen tai kirjatentti.