Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Please click on the links on the right-hand side of this page to get to the course page of each small group.

Enrol
15.8.2017 at 09:00 - 30.8.2017 at 23:59

Timetable

Other events

DateTimeTitleLocation

Tue 24.10.2017
12:00 - 14:00
Final exam (KIK-EN113)
Metsätalo (U40), Sali 6

Other teaching

06.09. - 18.10.2017 Wed 14.15-15.45
01.11. - 29.11.2017 Wed 16.15-17.45
13.12.2017 Wed 16.15-17.45
John Calton, Carla Suhr
Teaching language: English, Finnish
06.09. - 18.10.2017 Wed 12.15-13.45
30.10. - 11.12.2017 Mon 14.15-15.45
John Calton, Carla Suhr
Teaching language: English, Finnish
07.09. - 19.10.2017 Thu 10.15-11.45
30.10. - 11.12.2017 Mon 14.15-15.45
Nely Keinänen, Maria Salenius
Teaching language: English, Finnish
06.09. - 18.10.2017 Wed 12.15-13.45
03.11. - 15.12.2017 Fri 12.15-13.45
Nely Keinänen, Maria Salenius
Teaching language: English, Swedish
16.01. - 27.02.2018 Tue 10.15-11.45
13.03. - 27.03.2018 Tue 10.15-11.45
10.04. - 24.04.2018 Tue 10.15-11.45
John Calton, Jari Käkelä
Teaching language: English, Finnish
16.01. - 27.02.2018 Tue 14.15-15.45
13.03. - 27.03.2018 Tue 14.15-15.45
10.04. - 24.04.2018 Tue 14.15-15.45
John Calton, Merja Polvinen
Teaching language: English, Finnish
18.01. - 01.03.2018 Thu 12.15-13.45
15.03. - 22.03.2018 Thu 12.15-13.45
05.04. - 03.05.2018 Thu 12.15-13.45
Nely Keinänen, Maura Ratia
Teaching language: Finnish
15.01. - 26.02.2018 Mon 12.15-13.45
12.03. - 30.04.2018 Mon 12.15-13.45
Outi Korolainen, Tuuli Peltola
Teaching language: Finnish
01.11. - 13.12.2017 Wed 12.15-13.45
Howard Sklar
Teaching language: English, Swedish

Description

Pakollinen.

Hyväksytysti suoritetun opintojakson jälkeen opiskelija:

a. osaa analysoida ja ymmärtää englanninkielistä ja suomen/ruotsinkielistä tekstiä

b. osaa käsitellä tekstejä kontrastiivisesti

c. ymmärtää käännöstieteen peruskäsitteitä ja osaa soveltaa niitä käytännön kääntämiseen

d. osaa hakea ja arvioida kriittisesti tietolähteitä ja rinnakkaistekstejä

e. tuottaa sujuvaa suomen- tai ruotsinkielistä tekstiä englanninkielisen lähdetekstin pohjalta ja hyvää idiomaattista englanninkielistä tekstiä suomen- tai ruotsinkielisen tekstin pohjalta.

Suoritetaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Vuosittain syys- ja kevätlukukaudella.

Kurssilla käsitellään tekstejä, käännöksiä ja keskustellaan sujuvan tekstin tuottamisesta sekä käännösperiaatteista. Kurssilla käsitellään viikoittaisia kotitehtäviä.

Ilmoitetaan kurssikohtaisesti.

Kurssitapaamisten välillä opiskelijat tekevät kotitehtävinä käännöksiä, tekstianalyysejä, tiedon- ja rinnakkaistekstien hakua, mahdollisia pari- ja ryhmätehtäviä Moodlessa tai erillistapaamisissa.

Arviointi perustuu kurssilla määriteltyihin oppimistehtäviin ja/tai kurssikohtaiseen tenttiin, jotka arvioidaan suhteessa osaamistavoitteisiin.

Arvosteluasteikko: 0-5.

Kurssi oppimistehtävineen. Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena, jossa on pakollinen läsnäolo. Kurssin ensimmäiset seitsemän viikkoa käsittelevät englanninkielisen tekstin analyysia ja käännöstä suomeen/ruotsiin. Kurssin jälkimmäiset seitsemän viikkoa keskittyvät käännökseen suomesta/ruotsista englantiin. Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista tuntityöskentelyyn. Opintojaksoa ei voi suorittaa kirjatenttinä.