Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Tekstianalyysi / contrastive text analysis

Kurssi on kaksiosainen:
1. periodissa opetuskieli on suomi ja 2. periodissa englanti.

Harjoittelemme ensin seitsemän viikon ajan kääntämisen perusteita englannista suomen kieleen, minkä jälkeen lukuviikolla on käännöstentti (vk 10). Seuraavassa periodissa opetuskieli vaihtuu englanniksi ja käännösharjoitukset tehdään suomesta englannin kieleen. Käännöstentti on tenttiviikon aikana (vk 19, sali 19 Metsätalo).

Kurssilla painottuu käytännönläheinen, opiskelijoiden omiin tuotoksiin perustuva oppiminen. Kahden kielen välinen rajapinta ja kulttuurierot ovat kiinnostuksen kohteina. Käsittelemme tunnilla moninaisia käännösten kautta esiintulevia kielenhuollollisia kysymyksiä sekä opettelemme etsimään vastauksia näihin kysymyksiin.

Here's a simple consciousness-raising exercise for starters. Take the Metro free paper https://www.hs.fi/metro/ . Use Google translate to translate the last paragraph of any article dealing with Finnish matters and see how much work remains to be done..

And for a neat article on lexicography as it embraces the current state of the internet you might like to read https://www.theguardian.com/news/2018/feb/23/oxford-english-dictionary-c...

Enrol
10.12.2019 at 09:00 - 5.1.2020 at 23:59
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

Teaching schedule

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:15 - 13:45
Fri 24.1.2020
12:15 - 13:45
Fri 31.1.2020
12:15 - 13:45
Fri 7.2.2020
12:15 - 13:45
Fri 14.2.2020
12:15 - 13:45
Fri 21.2.2020
12:15 - 13:45
Fri 28.2.2020
12:15 - 13:45
Fri 13.3.2020
12:15 - 13:45
Fri 20.3.2020
12:15 - 13:45
Fri 27.3.2020
12:15 - 13:45
Fri 3.4.2020
12:15 - 13:45
Fri 17.4.2020
12:15 - 13:45
Fri 24.4.2020
12:15 - 13:45

Tentit

DateTimeTitleLocation

Tue 3.3.2020
12:00 - 14:00
Kurssin ensimmäisen osion lopputentti
Sali 6, Metsätalo (Unioninkatu 40)
Mon 4.5.2020
13:00 - 14:30
Final exam
Independent Home computer (i.e remote working)

Other teaching

15.01. - 26.02.2020 Wed 12.15-13.45
11.03. - 08.04.2020 Wed 12.15-13.45
22.04. - 29.04.2020 Wed 12.15-13.45
John Calton, Maura Ratia
Teaching language: English, Finnish
17.01. - 28.02.2020 Fri 12.15-13.45
13.03. - 03.04.2020 Fri 12.15-13.45
17.04. - 24.04.2020 Fri 12.15-13.45
John Calton, Anu Lehto
Teaching language: English, Finnish
14.01. - 25.02.2020 Tue 14.15-15.45
14.01. - 25.02.2020 Tue 14.15-15.45
14.01. - 25.02.2020 Tue 14.15-15.45
10.03. - 07.04.2020 Tue 14.15-15.45
21.04. - 28.04.2020 Tue 14.15-15.45
Nely Keinänen, Anu Lehto
Teaching language: English, Finnish
17.01. - 28.02.2020 Fri 10.15-11.45
17.01. - 28.02.2020 Fri 10.15-11.45
13.03. - 03.04.2020 Fri 10.15-11.45
24.04.2020 Fri 10.15-11.45
Nely Keinänen, Aatu Liimatta
Teaching language: English, Finnish
06.09. - 18.10.2019 Fri 12.15-13.45
01.11. - 29.11.2019 Fri 12.15-13.45
13.12.2019 Fri 12.15-13.45
John Calton, Jari Käkelä
Teaching language: English, Finnish
04.09. - 16.10.2019 Wed 14.15-15.45
30.10. - 11.12.2019 Wed 14.15-15.45
John Calton, Maura Ratia
Teaching language: English, Finnish
04.09. - 16.10.2019 Wed 14.15-15.45
30.10. - 11.12.2019 Wed 14.15-15.45
Nely Keinänen, Carla Suhr
Teaching language: English, Finnish
05.09. - 17.10.2019 Thu 16.15-17.45
31.10. - 12.12.2019 Thu 16.15-17.45
Nely Keinänen, Anu Lehto
Teaching language: English, Finnish
05.09. - 17.10.2019 Thu 10.15-11.45
31.10. - 12.12.2019 Thu 10.15-11.45
Maria Salenius, Howard Sklar
Teaching language: English, Swedish

Description

Pakollinen.

Hyväksytysti suoritetun opintojakson jälkeen opiskelija:

a. osaa analysoida ja ymmärtää englanninkielistä ja suomen/ruotsinkielistä tekstiä

b. osaa käsitellä tekstejä kontrastiivisesti

c. ymmärtää käännöstieteen peruskäsitteitä ja osaa soveltaa niitä käytännön kääntämiseen

d. osaa hakea ja arvioida kriittisesti tietolähteitä ja rinnakkaistekstejä

e. tuottaa sujuvaa suomen- tai ruotsinkielistä tekstiä englanninkielisen lähdetekstin pohjalta ja hyvää idiomaattista englanninkielistä tekstiä suomen- tai ruotsinkielisen tekstin pohjalta.

Suoritetaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Vuosittain syys- ja kevätlukukaudella.

Kurssilla käsitellään tekstejä, käännöksiä ja keskustellaan sujuvan tekstin tuottamisesta sekä käännösperiaatteista. Kurssilla käsitellään viikoittaisia kotitehtäviä.

Ilmoitetaan kurssikohtaisesti.

Kurssitapaamisten välillä opiskelijat tekevät kotitehtävinä käännöksiä, tekstianalyysejä, tiedon- ja rinnakkaistekstien hakua, mahdollisia pari- ja ryhmätehtäviä Moodlessa tai erillistapaamisissa.

Arviointi perustuu kurssilla määriteltyihin oppimistehtäviin ja/tai kurssikohtaiseen tenttiin, jotka arvioidaan suhteessa osaamistavoitteisiin.

Arvosteluasteikko: 0-5.

Kurssi oppimistehtävineen. Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena, jossa on pakollinen läsnäolo. Kurssin ensimmäiset seitsemän viikkoa käsittelevät englanninkielisen tekstin analyysia ja käännöstä suomeen/ruotsiin. Kurssin jälkimmäiset seitsemän viikkoa keskittyvät käännökseen suomesta/ruotsista englantiin. Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista tuntityöskentelyyn. Opintojaksoa ei voi suorittaa kirjatenttinä.