CC BY 2.0

TEKSTIANALYYSI / CONTRASTIVE TEXT ANALYSIS

Kurssi on kaksiosainen:
1. periodissa opetuskieli on suomi ja 2. periodissa englanti.

Harjoittelemme ensin seitsemän viikon ajan kääntämisen perusteita englannista suomen kieleen, minkä jälkeen lukuviikolla on käännöstentti (vk 43). Seuraavassa periodissa opetuskieli vaihtuu englanniksi ja käännösharjoitukset tehdään suomesta englannin kieleen. Käännöstentti on tenttiviikon aikana (vk 51, sali 19 Metsätalo).

Kurssilla painottuu käytännönläheinen, opiskelijoiden omiin tuotoksiin perustuva oppiminen. Kahden kielen välinen rajapinta ja kulttuurierot ovat kiinnostuksen kohteina. Käsittelemme tunnilla moninaisia käännösten kautta esiintulevia kielenhuollollisia kysymyksiä sekä opettelemme etsimään vastauksia näihin kysymyksiin.

Here's a simple consciousness-raising exercise for starters. Take the Metro free paper https://www.hs.fi/metro/ . Use Google translate to translate the last paragraph of any article dealing with Finnish matters and see how much work remains to be done..

And for a neat article on lexicography as it embraces the current state of the internet you might like to read https://www.theguardian.com/news/2018/feb/23/oxford-english-dictionary-c...

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 29.8.2019 at 12:00
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

Teaching schedule

DateTimeLocation
Fri 6.9.2019
12:15 - 13:45
Fri 13.9.2019
12:15 - 13:45
Fri 20.9.2019
12:15 - 13:45
Fri 27.9.2019
12:15 - 13:45
Fri 4.10.2019
12:15 - 13:45
Fri 11.10.2019
12:15 - 13:45
Fri 18.10.2019
12:15 - 13:45
Fri 1.11.2019
12:15 - 13:45
Fri 8.11.2019
12:15 - 13:45
Fri 15.11.2019
12:15 - 13:45
Fri 22.11.2019
12:15 - 13:45
Fri 29.11.2019
12:15 - 13:45
Fri 13.12.2019
12:15 - 13:45

Tentit

DateTimeTitleLocation

Mon 21.10.2019
12:00 - 14:00
Kurssin ensimmäisen osion lopputentti
Sali 6, Metsätalo (Unioninkatu 40)
Tue 17.12.2019
16:00 - 17:30
Final exam, second part
sali 19, Metsätalo

Other teaching

15.01. - 26.02.2020 Wed 12.15-13.45
11.03. - 08.04.2020 Wed 12.15-13.45
22.04. - 29.04.2020 Wed 12.15-13.45
John Calton, Maura Ratia
Teaching language: English, Finnish
17.01. - 28.02.2020 Fri 12.15-13.45
13.03. - 03.04.2020 Fri 12.15-13.45
17.04. - 24.04.2020 Fri 12.15-13.45
John Calton, Anu Lehto
Teaching language: English, Finnish
14.01. - 25.02.2020 Tue 14.15-15.45
14.01. - 25.02.2020 Tue 14.15-15.45
14.01. - 25.02.2020 Tue 14.15-15.45
10.03. - 07.04.2020 Tue 14.15-15.45
21.04. - 28.04.2020 Tue 14.15-15.45
Nely Keinänen, Anu Lehto
Teaching language: English, Finnish
17.01. - 28.02.2020 Fri 10.15-11.45
17.01. - 28.02.2020 Fri 10.15-11.45
13.03. - 03.04.2020 Fri 10.15-11.45
24.04.2020 Fri 10.15-11.45
Nely Keinänen, Aatu Liimatta
Teaching language: English, Finnish
06.09. - 18.10.2019 Fri 12.15-13.45
01.11. - 29.11.2019 Fri 12.15-13.45
13.12.2019 Fri 12.15-13.45
John Calton, Jari Käkelä
Teaching language: English, Finnish
04.09. - 16.10.2019 Wed 14.15-15.45
30.10. - 11.12.2019 Wed 14.15-15.45
John Calton, Maura Ratia
Teaching language: English, Finnish
04.09. - 16.10.2019 Wed 14.15-15.45
30.10. - 11.12.2019 Wed 14.15-15.45
Nely Keinänen, Carla Suhr
Teaching language: English, Finnish
05.09. - 17.10.2019 Thu 16.15-17.45
31.10. - 12.12.2019 Thu 16.15-17.45
Nely Keinänen, Anu Lehto
Teaching language: English, Finnish
05.09. - 17.10.2019 Thu 10.15-11.45
31.10. - 12.12.2019 Thu 10.15-11.45
Maria Salenius, Howard Sklar
Teaching language: English, Swedish

Description

Pakollinen.

Hyväksytysti suoritetun opintojakson jälkeen opiskelija:

a. osaa analysoida ja ymmärtää englanninkielistä ja suomen/ruotsinkielistä tekstiä

b. osaa käsitellä tekstejä kontrastiivisesti

c. ymmärtää käännöstieteen peruskäsitteitä ja osaa soveltaa niitä käytännön kääntämiseen

d. osaa hakea ja arvioida kriittisesti tietolähteitä ja rinnakkaistekstejä

e. tuottaa sujuvaa suomen- tai ruotsinkielistä tekstiä englanninkielisen lähdetekstin pohjalta ja hyvää idiomaattista englanninkielistä tekstiä suomen- tai ruotsinkielisen tekstin pohjalta.

Suoritetaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Vuosittain syys- ja kevätlukukaudella.

Kurssilla käsitellään tekstejä, käännöksiä ja keskustellaan sujuvan tekstin tuottamisesta sekä käännösperiaatteista. Kurssilla käsitellään viikoittaisia kotitehtäviä.

Ilmoitetaan kurssikohtaisesti.

Kurssitapaamisten välillä opiskelijat tekevät kotitehtävinä käännöksiä, tekstianalyysejä, tiedon- ja rinnakkaistekstien hakua, mahdollisia pari- ja ryhmätehtäviä Moodlessa tai erillistapaamisissa.

Arviointi perustuu kurssilla määriteltyihin oppimistehtäviin ja/tai kurssikohtaiseen tenttiin, jotka arvioidaan suhteessa osaamistavoitteisiin.

Arvosteluasteikko: 0-5.

Kurssi oppimistehtävineen. Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena, jossa on pakollinen läsnäolo. Kurssin ensimmäiset seitsemän viikkoa käsittelevät englanninkielisen tekstin analyysia ja käännöstä suomeen/ruotsiin. Kurssin jälkimmäiset seitsemän viikkoa keskittyvät käännökseen suomesta/ruotsista englantiin. Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista tuntityöskentelyyn. Opintojaksoa ei voi suorittaa kirjatenttinä.