Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 8.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 28.10.2019
14:15 - 15:45
Mon 4.11.2019
14:15 - 15:45
Mon 11.11.2019
14:15 - 15:45
Mon 18.11.2019
14:15 - 15:45
Mon 25.11.2019
14:15 - 15:45
Mon 2.12.2019
14:15 - 15:45
Mon 9.12.2019
14:15 - 15:45

Other teaching

31.10. - 12.12.2019 Thu 12.15-13.45
Elizabeth Peterson
Teaching language: English
31.10. - 12.12.2019 Thu 12.15-13.45
Svetlana Vetchinnikova
Teaching language: English

Description

Pakollinen opintojakso.

Suositellaan suoritetuksi: Johdatus yleiseen kielitieteeseen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijat:

· ovat tutustuneet englannin kieltä käsittelevään kielitieteelliseen tutkimukseen

· hallitsevat kielitieteellisessä tutkimuksessa käytettäviä analyysimenetelmiä

· ovat lukeneet ja soveltaneet tietoa englannin kielitieteellisestä tutkimuksesta

· ovat jakaneet kokemuksia englannin kieltä koskevista aineistoista ja kielitieteellisistä lähestymistavoista muiden opiskelijoiden kanssa

· ovat harjoitelleet kielitieteellisen analyysin raportointia ja/tai teoriakatsauksen laatimista.

Ensimmäinen opiskeluvuosi. Vuosittain.

Opintojakso perehdyttää opiskelijan kielenkäytön tutkimuksen peruskäsitteisiin ja lähestymistapoihin erityisesti englannin kielen tutkimuksen näkökulmasta. Opiskelija tutustuu myös laitoksella tehtävään englannin kielen kielitieteelliseen tutkimukseen. Kurssilla käsitellään mm. seuraavia aihealueita:

  • Sosiolingvistiikka
  • Pragmatiikka
  • Diskurssianalyysi
  • Genreanalyysi

Ilmoitetaan opetusohjelmassa tai kurssin alussa.

Ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Arviointi pohjautuu osaamistavoitteisiin; 0-5.

Luentokurssi, osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn ja kurssiin kuuluvien tehtävien hyväksytty suorittaminen. Opintojakson voi myös suorittaa kirjatenttinä.