Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Book exam for Language Variation & Change

Reading material: Gramley, Stephan. 2012. The History of English: An Introduction. Routledge. (available as an e-book in Helka)

Enroll for this exam as a means of earning credit for KIK-EN211, Language Variation & Change. You will take the exam through Examinarium. https://examinarium.helsinki.fi/
The reading material for the exam is:
Gramley, Stephan. 2012. The History of English: An Introduction. Routledge. (available as an e-book in Helka)

Enrol
1.9.2019 at 09:00 - 31.7.2020 at 23:59

Timetable

Enrol for the exam in WebOodi. Then book your exam time and place in Examinarium.

Description

Pakollinen.

Suullinen kielitaito.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijat

  • ymmärtävät kielen vaihtelun ja muutoksen mekanismeja
  • tunnistavat tärkeimmät muutokset englannin kielessä sen varhaisvaiheista nykypäivään.
  • ymmärtävät, kuinka englantia käytetään maailman eri puolilla ja miten kielelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja historialliset tekijät vaikuttavat sen käyttöön.
  • osaavat arvioida kriittisesti englannin kompleksista asemaa nykymaailmassa.

Toinen opiskeluvuosi. Vuosittain.

Kurssilla paneudutaan englannin kielen vaihtelua ja muutosta koskeviin kysymyksiin erilaisista näkökulmista, esimerkiksi tarkastelemalla sanaston ja kieliopin kehitystä ja kielen muutoksen mekanismeja aina muinaisenglannista nykypäivään. Kurssin aikana tutustutaan kielen muutosta eri tavoin tutkiviin metodeihin sekä opitaan käyttämään hyväksi elektronisia lähteitä. Kurssilla käsitellään englantia ”syntyperäisissä” käyttöyhteyksissä kuten Britanniassa ja Yhdysvalloissa ja tarkastellaan, kuinka englanti on muuttunut ja levinnyt valloitusten, renessanssin, siirtomaavallan, muuttoliikkeen, globalisaation ja modernisaation seurauksena. Kielen piirteitä analysoidaan näissä eri ympäristöissä.

Suoritustapa on Examinarium-tentti. Ilmoittaudu opetustapahtumaan ensin WebOodissa. Varaa sen jälkeen itsellesi tenttiaika ja -paikka Examinariumista: http://blogs.helsinki.fi/examinarium/opiskelijanohjeet/.

The study method is online examination in Examinarium. First enroll in WebOodi. Then make the time and place reservation in Examinarium: http://blogs.helsinki.fi/examinarium-en/.

Luentokurssi ja opettajan ilmoittamat tehtävät.

Kesäkuukausina (kesä-heinäkuu) tehdyt tentit arvostellaan syyskuussa.

Exams taken during the summer months (June-July) are evaluated in September.

Luentokurssi ja tentti.