Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
3.2.2020 at 09:00 - 21.2.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Tue 3.3.2020
12:00 - 16:00

Description

Pakollinen.

Yleisen kielitieteen ja fonetiikan johdantokurssi

Englannin kielitieteellinen tutkimus I.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • on syventänyt osaamistaan joillakin Englannin kielitieteellinen tutkimus I -kurssilla käsitellyillä osa-alueilla
  • osaa analysoida englannin kielen käyttöä eri konteksteissa hyödyntäen kurssilla esiteltäviä kielentutkimuksen menetelmiä ja näkökulmia.

Toinen opiskeluvuosi. Vuosittain.

Kurssilla käsiteltävät aiheet liittyvät esimerkiksi seuraaviin kielentutkimuksen osa-alueisiin. Kullakin kurssilla käsiteltävät aiheet ilmoitetaan opetusohjelmassa

  • kielikontaktit
  • kielipolitiikka
  • kielen variaatio ja muutos
  • englanti lingua francana
  • tietokoneavusteinen kielentutkimus
  • soveltava kielitiede

Archer, Dawn, Karin Aijmer, and Anne Wichmann. Pragmatics: An Advanced Resource Book for Students. Milton Park, Abingdon, Oxon; New York: Routledge, 2012.

Tagliamonte, Sali. Analysing Sociolinguistic Variation. Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press, 2006. [excluding Chapter 5]

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena, johon kuuluu luentoja, työpajatyöskentelyä ja lyhyitä analyysitehtäviä. Opintojakson voi suorittaa myös kirjatenttinä.

Arviointi perustuu kurssilla määriteltyihin oppimistehtäviin, joita arvioidaan suhteessa osaamistavoitteisiin. Arvosteluasteikko: 0-5