Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
18.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 14:30

Description

Pakollinen opintojakso.

Kirjallisuuden tutoriaali.

Suoritetun opintojakson jälkeen opiskelija

- tuntee brittiläisen kirjallisuuden kehityksen varhaisvaiheista nykykirjallisuuteen ja tuntee ja tunnistaa keskeisiä kirjailijoita

- osaa sijoittaa kirjallisuuden historialliseen, poliittiseen, sosiaaliseen ja ideologiseen kontekstiin

- hahmottaa kirjallisuuden kielellistä ja kirjallisuustieteellistä kehitystä.

Aineopinnot, ennen opintojaksoa Kirjallisuuskatsaus II. Suoritetaan toisen opiskeluvuoden syksynä.

Luentokurssilla käsitellään brittiläistä kirjallisuutta varhaisvaiheista nykykirjallisuuteen sekä taustamateriaalia, joka ilmoitetaan kurssin kotisivulla (esim. Moodle).

Ilmoitetaan kurssi- ja tenttikohtaisesti.

Luentojen välillä opiskelijat lukevat runsaasti kirjallista materiaalia. Luennoilla ja luentojen välillä opiskelijat tekevät pari- ja ryhmätehtäviä opettajan ohjeiden mukaan Moodlessa ja/tai erillisissä tapaamisissa.

Arviointi perustuu kurssilla määriteltyihin oppimistehtäviin ja/tai tenttiin, joita arvioidaan suhteessa osaamistavoitteisiin. Arvosteluasteikko: 0-5.

Kurssi oppimistehtävineen tai kirjatentti.