Literature Survey II provides a broad overview of literature in English outside of the UK. The first two-thirds of the course will focus on the history of literature in the United States, particularly after 1850. The remaining portion of the course will present a sampling of literature from other English-speaking cultures, which may include works by writers from Canada, Australia, New Zealand, Kenya, Nigeria, South Africa, and India.

Note: Please see the Material section below for information about the textbook for this course.

Enrol
10.12.2019 at 09:00 - 16.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 16.1.2020
12:15 - 13:45
Thu 23.1.2020
12:15 - 13:45
Thu 30.1.2020
12:15 - 13:45
Thu 6.2.2020
12:15 - 13:45
Thu 13.2.2020
12:15 - 13:45
Thu 20.2.2020
12:15 - 13:45
Thu 27.2.2020
12:15 - 13:45
Thu 12.3.2020
12:15 - 13:45
Thu 19.3.2020
12:15 - 13:45
Thu 26.3.2020
12:15 - 13:45
Thu 2.4.2020
12:15 - 13:45
Thu 16.4.2020
12:15 - 13:45
Thu 23.4.2020
12:15 - 13:45
Thu 30.4.2020
12:15 - 13:45
Thu 7.5.2020
12:00 - 14:00

Material

By the fourth or fifth session of the course, you should obtain the course textbook:

The Norton Anthology of American Literature: 1865 to the Present (Ninth Edition)

You can purchase the textbook from Amazon UK at the following link: https://www.amazon.co.uk/dp/039326453X/ref=sr_ob_8?s=books&ie=UTF8&qid=1... The current price for a new copy through Amazon is £27.57 (32.27 €), not including postage.

The book also seems to be available for purchase through Adlibris at the following address: https://www.adlibris.com/fi/kirja/the-norton-anthology-of-american-liter... The current price for the book through Adlibris, including postage, is 39.20 €, and delivery is usually quite quick.

In order to be sure that you are ordering the correct edition, please check the ISBN number: 9780393264531.

You might also ask friends or fellow students who have taken the course earlier if you can borrow the book :-) I will provide the page numbers for the shorter 8th and 7th editions of the Norton Anthology of American Literature, for those who are using those editions. If you have the 6th edition, or a two-volume edition, please contact me if you have difficulty locating the correct page numbers.

Description

Pakollinen opintojakso.

  • Kirjallisuuden tutoriaali
  • Suositellaan, että opiskelija suorittaa opintojakson Kirjallisuuskatsaus I (Johdatus brittiläiseen kirjallisuuteen) ennen opintojaksoa Kirjallisuuskatsaus II.

Suoritetun opintojakson jälkeen opiskelija

- tuntee kirjallisuutta ja keskeisiä kirjailijoita Yhdysvaltain vapaussodan ajoista 1900-luvun lopulle

- on tutustunut englanninkieliseen kirjallisuuteen eri puolilta maailmaa

- osaa sijoittaa kirjallisuuden historialliseen, poliittiseen, sosiaaliseen ja ideologiseen kontekstiin

- hahmottaa kirjallisuuden kielellistä ja kirjallisuustieteellistä kehitystä.

Suoritetaan toisen opiskeluvuoden keväänä. Vuosittain.

Luentokurssilla käsitellään kirjallisuutta Yhdysvaltain vapaussodan ajoista 1900-luvun lopulle. Opintojakso tarjoaa myös lyhyen katsauksen englanninkieliseen kirjallisuuteen eri puolilta maailmaa.

Ilmoitetaan kurssi- ja tenttikohtaisesti.

Luentojen välillä opiskelijat lukevat runsaasti kirjallista materiaalia. Luennoilla ja luentojen välillä opiskelijat tekevät pari- ja ryhmätehtäviä opettajan ohjeiden mukaan Moodlessa ja/tai erillisissä tapaamisissa.

Arviointi perustuu kurssilla määriteltyihin oppimistehtäviin, joita arvioidaan suhteessa osaamistavoitteisiin. Arvosteluasteikko: 0-5.

Kurssi oppimistehtävineen tai kirjatentti.