TEKSTI II

Tekstianalyysioptio tekstianalyysistä enemmän kiinnostuneille. Mera tekstanalys och översättning, vid tillfälle också på svenska

Tekstianalyysioption tarkoituksena on syventää perusopintojen tekstianalyysikurssin aikana saavutettuja taitoja perehtymällä syvemmin leksikaaliseen ja syntaktiseen variaatioon sekä eri tekstityyppeihin ja metodeihin. Kurssilla analysoidaan englanninkielisiä ja suomenkielisiä tekstejä ja käännetään tekstejä englannista suomeen. Suoritus: aktiivinen osallistuminen kurssille, viikoittaiset tehtävät sekä päätöstehtävä.
Den valbara kursen inom textanalys strävar efter att fördjupa de kunskaper som erhållits under grundstudiernas textanalyskurs genom lexikal och syntaktisk variation samt olika typer textgenre och metoder. På kursen analyseras engelskspråkiga och svenskspråkiga texter samt översätts texter från engelska till svenska. Evaluering: aktivt deltagande, hemuppgifter samt slutarbete.

Enrol
12.12.2017 at 09:00 - 9.1.2018 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 16.1.2018
12:15 - 13:45
Tue 23.1.2018
12:15 - 13:45
Tue 30.1.2018
12:15 - 13:45
Tue 6.2.2018
12:15 - 13:45
Tue 13.2.2018
12:15 - 13:45
Tue 20.2.2018
12:15 - 13:45
Tue 27.2.2018
12:15 - 13:45
Tue 13.3.2018
12:15 - 13:45
Tue 20.3.2018
12:15 - 13:45
Tue 27.3.2018
12:15 - 13:45
Tue 3.4.2018
12:15 - 13:45
Tue 10.4.2018
12:15 - 13:45
Tue 17.4.2018
12:15 - 13:45
Tue 24.4.2018
12:15 - 13:45
Tue 1.5.2018
12:15 - 13:45

Description

Opintojakso on vaihtoehto opintosuunnan opiskelijoille ja valinnaisten opintojen opiskelijoille.

Erikoistumisvaihtoehdon suoritettuaan opiskelija on perehtynyt syvällisemmin tietyn kielitieteen tutkimusalueen teemoihin ja kykenee hahmottamaan erikoistumisalueeseen liittyen kandidaatintutkielmansa kysymyksenasettelua.

Jakso suoritetaan aineopinnoissa opintojen toisena ja/tai kolmantena vuonna.

Tarkempi sisältö vaihtelee kursseittain.

Ilmoitetaan opetusohjelmassa tai ensimmäisellä tunnilla.

Ilmoitetaan opetusohjelmassa tai ensimmäisellä tunnilla.

Perustuu osaamistavoitteisiin. Ilmoitetaan opetusohjelmassa tai ensimmäisellä tunnilla; 0-5.

Vaihtelevat vuosittain ja kursseittain.

Turo Hiltunen