Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Applied Linguistics: Phraseology and Language Learning 5 Cr Lecture Course 3.9.2020 - 10.12.2020
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Applied Linguistics: Spoken Interaction in English 5 Cr Course 13.1.2020 - 3.5.2020
Applied Linguistics: Phraseology and Language Learning 5 Cr Course 2.9.2019 - 13.12.2019
Applied Linguistics: Approaches to discourse: texts, social action, mediation 5 Cr Course 14.1.2019 - 5.5.2019
Applied Linguistics: English as a Lingua Franca 5 Cr Course 4.9.2018 - 11.12.2018
Applied Linguistics 5 Cr Course 16.1.2018 - 4.5.2018

Target group

Erikoistumisvaihtoehto opintosuunnan ja valinnaisten opintojen opiskelijoille.

Learning outcomes

Erikoistumisvaihtoehdon suoritettuaan opiskelija on perehtynyt syvällisemmin tietyn soveltavan kielitieteen tutkimusalueen teemoihin ja kykenee hahmottamaan erikoistumisalueeseen liittyen kandidaatintutkielmansa kysymyksenasettelua.

Timing

Opintojakso suoritetaan aineopinnoissa opintojen toisena ja/tai kolmantena vuonna.

Ks. vuosittainen opetusohjelma.

Contents

Erikoistumisvaihtoehdon sisältö vaihtelee vuosittain ja kursseittain, tarkennetaan opetusohjelmassa.

Completion

Ks. Toteutus.

Activities and teaching methods in support of learning

Ilmoitetaan opetusohjelmassa ja/tai ensimmäisellä opetuskerralla.

Study materials

Ilmoitetaan opetusohjelmassa ja/tai opetuksen yhteydessä.

Assessment practices and criteria

Perustuu erikoistumisvaihtoehdon opetusohjelmassa tarkennettuihin oppimistavoitteisiin. Ilmoitetaan opetusohjelmassa ja/tai ensimmäisellä opetuskerralla. Arvosteluasteikko: 0-5.

Completion methods

Erikoistumisvaihtoehdon toteutus vaihtelee vuosittain ja kursseittain, tarkennetaan opetusohjelmassa.